Universiteit Leiden

nl en

Alumnus Europees Recht wint Ars Aequiprijs 2016

Paul Post heeft met zijn artikel 'Deze keer is het anders' de Ars Aequiprijs 2016 gewonnen. Het artikel beschrijft de ontwikkeling van de Spitzenkandidatenprocedure voor de benoeming van de voorzitter van de Europese Commissie en analyseert deze door het prisma van constitutionele conventies.

Juryrappport
De Ars Aequi-prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van het beste studentartikel dat gedurende een kalenderjaar in het tijdschrift is gepubliceerd.  

Onderstaande beraadslagingen van de jury zijn verschenen in de juni-editie van Ars Aequi

“Het artikel van Post over de Spitzenkandidaten-procedure is helder en overzichtelijk geschreven, met gebruik van bronnen in verschillende talen. Het brengt het belang van constitutionele conventies onder de aandacht, ook binnen het bestel van de Europese Unie, en laat zien dat zich een nieuwe conventie heeft ontwikkeld met betrekking tot de benoeming van de voorzitter van de Europese Commissie.” 

“Post is er in geslaagd om op basis van zijn scriptie een op zich zelf staand artikel te schrijven, waarin niet opvalt dat het artikel een korte weergave is van het in de scriptie behandelde onderwerp. De scriptie is bovendien bijzonder goed geschreven. Daarbij valt overigens op dat de auteur in zijn voetnoten citaten in verschillende talen gebruikt die hij onvertaald laat. Een aansporing voor de lezers van Ars Aequi om in de internationale omgeving waarin juristen tegenwoordig moeten kunnen werken, te zorgen dat de talenkennis breed is.”

Lees meer
Het volledige artikel is hier beschikbaar.

Paul Post
Paul Post voltooide in 2015 de master European Law aan de Universiteit Leiden. Een Nederlandse samenvatting van zijn scriptie verscheen eerder in het Nederlands Juristenblad. Post werkt momenteel als advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.