Universiteit Leiden

nl en

Presentatie masterscripties Jeugdrecht op het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Op maandag 8 mei hebben Céril van Leeuwen, Marlieke Schipper en Denise Verkroost een presentatie gegeven over het onderwerp van hun masterscriptie Jeugdrecht.

Het ministerie heeft een selectie gemaakt uit een lijst van met een 8 bekroonde masterscripties. Leeftijdsgrenzen in het hoorrecht, het recht van minderjarige vluchtelingen op jeugdhulp en kinderbescherming en de onrechtmatige daad bij onterechte uithuisplaatsing kwamen aan bod. Van het ministerie waren toehoorders van o.a. de Centrale Autoriteit internationale kinderaangelegenheden, de Raad voor de Kinderbescherming en het Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen. Zowel de sprekers als de toehoorders waren heel enthousiast en het ministerie heeft de studenten van de master Jeugdrecht volgend jaar opnieuw uitgenodigd.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.