Universiteit Leiden

nl en

Nieuwe Honoursclass The Sounding City

Na de zomervakantie start in Semester I de Honoursclass The Sounding City. Deze nieuw ontwikkelde Honoursclass wordt gegeven door prof. dr. Marcel Cobussen en E.F. van der Heide MMA. Eén van hun hoofddoelstellingen voor deze cursus is om "bewustwording te ontwikkelen van de rol/ het creëren van geluid, geluidontwerp en geluidskunst in openbare ruimtes".

Waar gaat deze Honoursclass over?

Geluid is een van de belangrijkste, maar toch minst besproken aspecten van openbare ruimten in stedelijke omgevingen. Architecten, ingenieurs en stadsplanners benadrukken altijd de visuele en tastbare aspecten van stedelijke omgevingen, maar besteden nauwelijks aandacht aan de auditieve aspecten. Geluid wordt vaak beschouwd als een onvermijdelijk bijproduct.

Met de Honoursclass The Sounding City streven Marcel Cobussen en Edwin van der Heide ernaar om de aandacht van de rol van geluid, geluidontwerp en geluidskunst in stedelijke ruimtes te vergroten. Het geluid wordt beschouwd als een epistemologische tool en een esthetisch instrument. Verder wordt er geïllustreerd dat geluid een sociale, politieke, ethische en ook economisch macht kan hebben.

De oratie van Prof. dr. Marcel Cobussen wekte de interesse van de Honours Academy om een Honours Class te ontwikkelen op het gebied van auditieve cultuur.

“The Sounding City is een typisch ACPA-vak door de constante dialoog tussen theorie en praktijk, de vermenging van het maken en bewerken van field recordings  en de reflectie daarop.” –Marcel Cobussen.

Deze wisselwerking zorgt ervoor dat zowel de literatuur (over de rol van geluid en geluidskunst in met name stedelijke publieke ruimtes), als het technische aspect (akoestiek, timbre, opnametechnieken) en de praktijk (het maken van een geluidswandeling, het opnemen en (her)componeren van geluiden) de student een bewustwording meegeeft van de akoestische component van ons hedendaagse bestaan.

Meer informatie

Ben jij Honoursstudent en wil je meer weten over dit vak, ga dan naar de Studiegids.

ACPA biedt in het komende collegejaar ook de Honoursclasses Writing Art en Music and Society: How you choose music and how music chooses you aan.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.