Universiteit Leiden

nl en

Lynette Janssen wint International Insolvency Institute’s 2017 Prize

Lynette Janssen, als promovenda verbonden aan het Hazelhoff Centre for Financial Law, is een van de winnaars van de  International Insolvency Institute’s 2017 Prize in International Insolvency Studies.

Lynette heeft de Bronze Medal gekregen voor haar artikel ‘Bail-in from an insolvency law perspective’.

Naast de prijs, mag Lynette het jaarlijkse congres van het International Insolvency Institute in Londen in juni 2017 bijwonen en is ze genomineerd voor deelname aan Class VI van het III NextGen Leadership Program.

De ontwikkelingen gedurende de financiële crisis vormden voor de Europese wetgever aanleiding een versterkt en verder geharmoniseerd bancair insolventieregime te creëren in de Europese Unie om tijdig in te kunnen grijpen bij een faillerende bank. Heersende mening in de literatuur op dit moment is dat verschillen die bestaan in zowel het nationaal insolventierecht van EU lidstaten als tussen het insolventierecht en het bancair insolventierecht rechtsonzekerheid kunnen creëren en de effectiviteit van maatregelen van autoriteiten bij faillerende banken kunnen ondermijnen. Met behulp van de rechtstheorie over coherentie in een rechtssysteem onderzoekt het artikel in hoeverre een belangrijk deel van het bancair insolventierecht is afgestemd op en ingebed in het Nederlands privaatrecht. Het artikel concludeert dat aanpassing van specifieke elementen van het bancair insolventierecht noodzakelijk is om onzekerheden over de toepassing van de nieuwe regels te voorkomen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.