Universiteit Leiden

nl en

Is politiek saai en ver van je bed?

De Tweede Kamer nodigde op 22 mei honderd burgers uit om kritische vragen te stellen over de jaarverslagen van de ministeries. Dit naar aanleiding van de jaarlijkse ‘Verantwoordingsdag’. Caspar van den Berg, universitair hoofddocent Bestuurskunde, dacht mee over de vraag hoe burgers meer betrokken kunnen worden bij overheidsbeleid.

Betrekken en vertrouwen

Voor veel mensen is de Tweede Kamer een ‘ver van mijn bed’-verhaal. Het doel van de Verantwoording-100 dag is om de burger te betrekken bij de publieke verantwoording van de overheid. Wat is er eigenlijk terecht gekomen van de mooie plannen die de regering in haar jaarlijkse begroting aankondigt? Is het gemeenschapsgeld goed besteed, en hoe kan het beter en efficiënter in de toekomst? Met deze innovatieve aanpak van de verantwoording kunnen burgers rechtstreeks meepraten over deze belangrijke thema’s. Door de burger mee te laten denken over kritische vragen voor het Kabinet, hoopt de Tweede Kamer de kloof tussen burger en politiek te verkleinen. En hiermee het vertrouwen te vergroten.

V-100

Honderd burgers die in het dagelijks leven betrokken zijn bij de bepaalde beleidsthema’s waren uitgenodigd om maandag 22 mei 2017 bijeen te komen in de Tweede Kamer. De mensen komen uit het hele land en de groep is erg gevarieerd. Zo waren bijvoorbeeld werknemers uit het onderwijs, de politie en het UWV uitgenodigd, alsmede 50+ werkzoekenden, werknemers van Bureau Jeugdzorg en Vluchtelingenwerk. Caspar van den Berg heeft voor deze pilot een enquête ontwikkeld.

Aftrap en programma

Khadija Arib, voorzitter Tweede Kamer opende de dag. ‘Wij zijn nieuwsgierig welke impact de Haagse plannen hebben op het leven van de Nederlandse burger. We horen graag welke kansen de V-100 zien om beleid te verbeteren.’

Pieter Duisenberg, voorzitter Commissie Financiën, lichtte het programma toe: ‘Ik hoop op scherpe vragen, meer begrip tussen samenleving en politiek en zie deze dag als een ultieme publieke verantwoording.’

‘s Middags ging men in vijf groepen uiteen om themavragen te bedenken op basis van de Rijksjaarverslagen. Ze worden hierin begeleid door ProDemos (Huis van democratie en rechtsstaat), de Algemene Rekenkamer en het Onderzoeksbureau Rijksuitgaven. Deze vragen werden gebundeld en aan het einde van de dag aangeboden aan de leden van de Tweede Kamer.

Verwachting

Bij de groep Onderwijs, Cultuur en Wetenschap luidde het thema ‘vakkundige docenten’ waarbij de ontwikkeling van docent en student centraal staan. De V-100 zagen zij als een mooie kans hun stem te laten horen en hun collega’s en studenten te voorzien van positieve feedback. De deelnemers verwachtten dat er een terugkoppeling plaatsvindt op de gestelde vragen.

Vervolg

Maar is burgerparticipatie in de vorm van een V-100 echt het instrument om dit doel te bereiken? Caspar van den Berg zal het met de enquete vaststellen. Van den Berg: ‘De Tweede Kamer is op zoek naar manieren om de klassieke verantwoording aan te vullen met andere middelen om ervoor te zorgen dat burgers worden betrokken bij beleid. We zien vandaag in ieder geval al dat de politiek een ander gezicht krijgt voor de deelnemers. Tweede Kamerleden zijn hardwerkende mensen die zich dagelijks met complexe vraagstukken bezig houden.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.