Universiteit Leiden

nl en

Sophie Feyder wint Praemium Erasmianum dissertatieprijs

Sophie Feyder is een van de winnaars van de Praemium Erasmianum dissertatieprijs. Op 3 mei 2016 promoveerde zij cum laude op het proefschrift ‘Portraits of Resilience. Writing a Socio-Cultural History of a Black South African Location with the Ngilima Photographic Collection. Benoni, 1950s-1960s’.

(c) Arantxa Hurtado

De Stichting Praemium Erasmianum kent ieder jaar maximaal vijf prijzen toe aan jonge onderzoekers in de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen en rechtsgeleerdheid, die een dissertatie van bijzonder hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit. De dissertatieprijs bestaat uit een bedrag van €3000 en een oorkonde.

Sophie Feyders proefschrift behandelt de sociale geschiedenis van de zwarte gemeenschappen in Zuid-Afrika tijdens het apartheidsregime aan de hand van de Ngilima fotocollectie. Zij beschrijft het alledaagse leven van hen die door racisme werden onderdrukt door te kijken naar onderwerpen als vrije tijd, respect, genderidentiteiten van jonge mannen en vrouwen, en de geschiedenis van interieurs. Promotor Robert Ross roemt de onderzoeksmethoden van Sophie, zoals de methode van ‘photo-elucidation’. Daarbij wordt informanten gevraagd herinneringen op te halen aan de hand van foto’s uit genoemde collectie. Hoewel Sophie promoveerde bij het Instituut voor Geschiedenis kan haar proefschrift het beste worden beschouwd als een bijdrage aan de humaniora.

De Dissertatieprijzen 2017 worden uitgereikt op donderdag 11 mei om 16.00 uur in de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Belangstellenden voor de prijsuitreiking kunnen zich hier aanmelden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.