Universiteit Leiden

nl en

Mooie opening tweede semester master Jeugdrecht

Het tweede semester van het lustrumjaar van de master Jeugdrecht is afgelopen maandag feestelijk geopend door de Afdeling Jeugdrecht en de Juridische Studievereniging Liberi. Janneke Kouwenhoven en Kristy Wehrung van de Centrale Autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden verzorgden een interessante en levendige lezing.

Op maandag 30 januari heeft de afdeling Jeugdrecht in samenwerking met de Juridische Studievereniging Liberi een bijeenkomst georganiseerd ter gelegenheid van de opening van het tweede semester van het collegejaar 2016-2017. Een vijftal nieuwe studenten zijn op deze dag met de master Jeugdrecht gestart.

Openingslezing

Opening door mr. Bruning.

Allereerst nam prof. mr. drs. M.R. Bruning het woord waarin zij uitlegde wat de studenten van het tweede semester mogen verwachten. Zo zullen er dit semester een aantal interessante vakken hun opwachting maken, waarvan een aantal in samenwerking met andere afdelingen worden gegeven. Ook werd de Nederlandse Studenten Enquête besproken waarop de master Jeugdrecht erg goed scoorde.

Janneke Kouwenhoven en Kristy Wehrung hebben hierna in korte tijd een duidelijk beeld geschetst van de praktijk rondom internationale kinderontvoering. Eerst werd stil gestaan bij de organisatie van de Centrale Autoriteit, waarna de wettelijke uitgangspunten van het Haags Kinderontvoeringsverdrag werden besproken. De theorie kwam tot leven in de bespreking van een tweetal waargebeurde cases uit de praktijk, waarna werd afgesloten met een aantal dilemma’s die internationale kinderontvoering met zich meebrengt. Over deze dilemma’s werd interactief nagedacht en zo werden de studenten wellicht geïnspireerd voor een mogelijk scriptieonderwerp.

Lezing CA IKO.

Vervolgens nam Gideon Moolenburgh, als oud student van de master Jeugdrecht, het woord om te vertellen over zijn ervaringen gedurende de master. Hij benadrukte dat de kleine groep van 40-50 studenten ervoor zorgt dat er een prettig klimaat ontstaat om samen met studenten, maar ook met docenten, na te denken over kinderrechtelijke thema’s.

JSV Liberi en bekendmaking van de studiereis 2017

Tot slot kwam de studiereiscommissie van JSV Liberi naar voren, om de bestemming van de studiereis voor het jaar 2017 bekend te maken aan de hand van een mooi filmpje. Hieruit bleek dat de studenten dit jaar zullen afreizen naar Edinburgh in Schotland! De reis zal plaatsvinden van zondag 11 tot en met donderdag 15 juni. Deze bestemming is voor de masterstudenten Jeugdrecht erg interessant. Er zijn verschillende instellingen en organisaties die zich bezig houden met kinderrechten. Schotland heeft een aparte methode om minderjarigen te horen en kent daarnaast een bijzonder jeugdstrafrechtsysteem waar kinderen al vanaf hun achtste jaar berecht kunnen worden. Verder is er op cultureel gebied ook veel te beleven en het beloofd een geweldige studiereis te worden.  

De studiereis wordt georganiseerd door JSV Liberi. Deze Juridische Studievereniging is in 2014 opgericht ter aanvulling op de Master Jeugdrecht en staat open voor iedereen die geïnteresseerd is in het jeugdrecht. Door het hele jaar heen probeert JSV Liberi interessante en leerzame activiteiten te organiseren waarbij het jeugdrecht centraal staat. Elk jaar worden er o.a. lezingen, symposia en tentamenborrels georganiseerd. JSV Liberi richt zich dit jaar ook op samenwerking met andere studieverenigingen, zoals de vereniging voor strafrecht en pedagogiek. Deze samenwerkingen zullen brede en interessante symposia en congressen tot stand brengen waar er veel geleerd kan worden over elkaars vakgebied.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.