Universiteit Leiden

nl en

Mark Rutgers stelt zich voor

What you see is what you get, zo omschrijft zijn omgeving onze nieuwe decaan Mark Rutgers die op 1 maart start bij onze faculteit. Voor sommigen van ons is hij een bekend gezicht, met de anderen hoopt hij gauw kennis te maken. Zijn eerste drie maanden staan in het teken van veel inlezen en vooral veel praten. Want de faculteit dat zijn toch de mensen die er werken.

Mark Rutgers kijkt er naar uit om als onze decaan aan de slag te gaan. “Ik wilde het zo graag dat ik mijn zes maanden sabbatical ervoor opgegeven heb. Een kans als deze komt niet vaak voorbij.” De faculteit Geesteswetenschappen is voor hem een prachtige en unieke faculteit. “Ons opleidingsaanbod is heel breed en omvat zoveel verschillende vakgebieden. Nergens anders in Nederland kun je deze diversiteit aan talen bestuderen of promoveren in de kunsten.”

Loopbaan en publicaties

Zijn hele loopbaan hield hij zich vooral bezig met zijn specialisme, onderzoek doen naar publieke waarden. Van huis uit is Mark filosoof, hij studeerde Wijsbegeerte in Leiden. Daarna werkte hij bijna 23 jaar aan onze universiteit  waar hij promoveerde op het onderwerp ‘Bestuurskunde als kennisintegrerende wetenschap’. Hij voelt zichzelf meer geesteswetenschapper dan sociaal wetenschappelijk bestuurskundige. Zijn onderzoeken besloegen zonder uitzondering geesteswetenschappelijke terreinen en kenmerkten zich door de conceptuele talige- en historische vraagstukken. De afgelopen zeven jaar was Mark werkzaam aan de UvA als directeur van de graduate school of social sciences. Weer in Leiden werken voelt als thuiskomen. Thuis in de stad waar hij al meer dan 25 jaar woont, maar ook thuis naar zijn ‘roots’, de faculteit waar hij zijn academische loopbaan startte.

Trots is hij op al zijn publicaties, maar het meest trots is hij op zijn meest recente onderzoek wat nog gepubliceerd moet worden. Met een van zijn voormalige promovendi onderzocht hij het begrip loyaliteit. Wat is dat precies? Mark richtte zich op de westerse context, zijn mede-onderzoeker op de confucianistische. “Ik ben een groot voorstander van interdisciplinair werken, ik ben van mening dat je bijvoorbeeld nooit moet publiceren over een taal die je niet voldoende machtig bent. Maak vooral gebruik van iemand anders zijn expertise. Niets verbindt zo goed als samen onderwijs geven of onderzoek uitvoeren. Zo kan het voorkomen dat je meer weet van een collega met wie je samen onderzoek doet die in Australië woont en die je via skype spreekt, dan van de persoon die in de kamer naast je zit.”

“Ook het gesprek met studenten voer ik graag. Ik ben blij dat zij hier goed vertegenwoordigd zijn in overleggremia, zowel in het faculteitsbestuur als in de faculteitsraad. De uitkomsten van de NSE vind ik belangrijke feedback. Studenten kunnen nog zo gemotiveerd zijn en docenten nog zo goed, maar als de collegezaal niet schoon is of de cijfers niet goed worden georganiseerd is het eindoordeel toch niet goed. Een goede ondersteuning wordt vaak onderschat, maar is ongelooflijk belangrijk. Ik verzorgde al langere tijd gastcolleges hier aan de Leidse universiteit en dat blijf ik ook doen. Ook hoop ik op termijn weer vakcolleges te geven. Zelf lesgeven is de beste manier om te begrijpen waarvoor we hier zijn.”

De faculteit als eenheid

Mark onderkent het belang om een eenheid te zijn en te blijven, ook al bevinden delen van de faculteit zich in Den Haag en Rabat. Al functioneren instituten en opleidingen op sommige gebieden als autonome eenheden, we hebben toch ook een gezamenlijk belang en gedeelde problemen zoals bijvoorbeeld de werkdruk. “Ik zal hier zeker veel aandacht voor hebben.” Op het gebied van ICT heeft de faculteit een hoop te winnen. “We moeten blijven benadrukken waar we sterk in zijn, namelijk face-to-face onderwijs, maar daarnaast kunnen we zeker gebruikmaken van middelen als moocs en blended learning hulpmiddelen als kennisclips en youtube filmpjes. Deze helpen om meer de diepte in te gaan in discussies en houden de studenten scherp.”

Uitdagingen

Een nieuwe ontwikkeling waar wij nog beter op in moeten spelen is ‘Een leven-lang-leren’. Mensen die zich in hun mid career fase bevinden, zijn vaak op zoek naar bijscholing of ambiëren zelfs een carrière switch waarbij zij vaak iets kiezen waar hun hart ligt. “Wij moeten ons moreel verplicht voelen deze doelgroep te bedienen door opleidingen te ontwikkelen op gebieden waar zij behoefte aan hebben en waar wij ons in onderscheiden, namelijk Letteren en Kunsten. Daarnaast krijgen alumni op termijn vanuit het Ministerie van OC&W een voucher om later in hun werkzame leven te besteden aan onderwijs. Het is aan ons om deze maatschappelijke taak op ons te nemen en ook voor hen onderwijs te ontwikkelen.”

“Mijn voorganger Wim van den Doel heeft onze nog ‘jonge’ faculteit goed op de kaart gezet. Ik zal mijn aandacht meer intern richten, daarin vind ik mijn werkplezier. Het Facultair Strategisch Plan was de reden dat ik mijn sollicitatie heb doorgezet. Vooral het feit dat het niet een overdreven dik boekwerk was, gaf mij het beeld dat het een serieus plan is met zes hoofdthema’s. Er is al veel bereikt de afgelopen jaren, en ik zet dat graag voort. Vooral de talen zijn voor mij een heel belangrijk terrein van onderzoek, alle communicatie en alle kennis is tenslotte talig. Verder ga ik mij heel goed inwerken de komende drie maanden, waarbij ik met veel collega’s en studenten in gesprek zal gaan. Naast veel kennis verzamelen, zal ik hen ook vragen wat de faculteit voor hen betekent, wat de faculteit voor hen zou kunnen betekenen en wat het bestuur moet doen of laten om voor een goede en prettige werk- en studieomgeving te zorgen.”

Mark Rutgers is 58 jaar oud en woonachtig in Leiden met zijn vrouw Sandra. In zijn vrije tijd houdt hij zich bezig met musiceren, boekbinden en hij leest graag Science Fiction en fantasy. Voordat hij Wijsbegeerte studeerde, rondde hij een HBO studie Museologie af.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.