Universiteit Leiden

nl en

Farmaceutisch Wereldcongres: interview congresvoorzitter Meindert Danhof

In mei 2017 zal het driejaarlijkse FIP Pharmaceutical Sciences World Congress (PSWC) worden gehouden in Stockholm. We hadden een interview met de congresvoorzitter: Professor dr. Meindert Danhof van het LACDR, Universiteit Leiden.

Voor ons idee: wat is het wereldcongres voor een congres en wat maakt het zo bijzonder?

Dit wereldcongres, de PSWC, wordt één keer in de drie jaar georganiseerd, en is het enige globale congres dat zich speciaal richt op onderzoek naar het ontwerp, de ontwikkeling en de klinische toepassing van geneesmiddelen. De organisatie ligt in handen van de Internationale Farmaceutische Federatie (FIP), die met 139 lid-organisaties wereldwijd deze sector vertegenwoordigt. Het is fantastisch dat ik het wetenschappelijk programma van dit congres mag helpen vormgeven, en ik probeer er echt iets heel inspirerends van te maken, zowel voor studenten, jonge onderzoekers als gevorderde wetenschappers.

Het congres komt ook precies op het juiste moment , we staan namelijk op een historisch punt in het medicijnonderzoek. De snelle ontwikkelingen in de systeembiologie maken meer gepersonaliseerde behandelingen mogelijk die ook curatief zullen zijn. Deze nieuwe therapeutische interventies zullen steeds vaker 'precisiebehandelingen' zijn. Dit betekent dat naast nieuwe geneesmiddelen ook nieuwe diagnostische tests en nieuwe biomarkers voor het monitoren van het behandeleffect nodig zijn. Een belangrijk maatschappelijk vraagstuk hierbij is hoe we ervoor kunnen zorgen dat wereldwijd patiënten kunnen profiteren van deze nieuwe behandelingen. Dit alles wordt samengevat in het congresthema: Future Medicines for One World.

Dat klinkt wel heel breed en overweldigend? Hoe structureren jullie zo’n groot programma voor deelnemers op een handige wijze?

Ja, het is nogal wat dat we willen bespreken. Maar, ik denk dat het in de toekomst voor wetenschappers steeds belangrijker wordt om het hele veld van geneesmiddelenontwikkeling te overzien. Je hoeft niet overal diepe kennis over te hebben, maar je moet wel weten hoe alles in elkaar grijpt. Mensen zullen veel meer samenwerken in multidisciplinaire teams van wetenschappers Denk aan de opkomst van de publiek-private samenwerking. Daarom hebben we een speciale opzet voor het programma bedacht: het wetenschappelijke programma is opgebouwd uit vijf deelgebieden, die elk betrekking hebben op een specifiek aspect van de ontwikkeling van geneesmiddelen:

  1. drug design, fundamental and translational sciences,
  2. drug delivery and drug targeting sciences,
  3. drug formulation & manufacturing sciences and quality assurance,
  4. regulatory sciences
  5. science-based practice.

Zo lijkt het alsof we vijf parallelle congressen organiseren. Maar, niets is minder waar, essentieel en uniek is de dwarsverbinding tussen de vijf disciplines: de deelcongressen vinden in Stockholm rond één centrale ontmoetingsplek plaats en er zijn diverse sessies waarin juist de dwarsverbanden centraal staan.

Dit ligt allemaal wel heel erg in lijn met het werk van wat er bij het LACDR aan de universiteit Leiden wordt gedaan? Is dat toeval?

Nee, dat is geen toeval, omdat in Leiden het hele scala van de farmaceutische wetenschappen vertegenwoordigd is. Een belangrijk deel medicijnonderzoek van het LACDR is op het vlak van de congresdisciplines drug design, fundamental and translational sciences  en drug delivery and drug targeting sciences. Daarnaast is in het Centre for Human Drug Research (CHDR) een unieke kennis om de vertaalslag te maken van labonderzoek naar toepassing in de mens. En voor het LUMC is een belangrijke rol weggelegd op het terrein van de science based practice. Juist deze combinatie zorgt voor zo’n wereldwijde sterke positie voor Leiden.

Het congres is dus bij uitstek interessant voor alle collega’s in onze faculteit. En naast collega’s van het LACDR, nodig ik ook graag de collega’s uit van het LIC, IBL, LIACS, maar zeker ook CHDR en LUMC, en de partners van het Bio Science Park om ons programma nader te bekijken. En alle studenten natuurlijk

Dus het congres is ook interessant voor studenten?

Absoluut! Er wordt zelfs een speciale satelliet-conferentie voor jonge onderzoekers georganiseerd: The Young Scientist Satellite Conference. Deze wordt een paar dagen eerder georganiseerd in Uppsala, zodat je direct aansluitend ook de PSWC kunt bezoeken. Voordeel is dat wanneer je je voor het satelliet-congres aanmeldt en daar presentaties wilt geven, je ook kunt worden toegelaten voor presentaties op de Wereldconferentie.

Is er rekening gehouden met de reiskosten?

Jazeker. Via FIGON, (de Nederlandse federatie voor innovatief geneesmiddelonderzoek) worden speciale reisbeurzen beschikbaar gemaakt. Kijk op hun website bij Figon Travel Awards.

Tot slot, als u straks terugkijkt op dit wereldcongres, wanneer is het congres voor u succesvol?

Voor mij is het congres succesvol als we echt iets in beweging zetten bij de deelnemers en onze partners. We zullen dit ook heel concreet opschrijven in een visiedocument gericht aan academische instituten, bedrijven, overheden en zorgverleners . Het gaat er om dat we, met het oog op de ontwikkelingen in wetenschap en maatschappij, optimaal samen gaan werken om nieuwe behandelingen te ontwikkelen voor patiënten die dat hard nodig hebben. En of dat gelukt is zien we over drie jaar tijdens het Wereldcongres van 2020!

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.