Universiteit Leiden

nl en

Bert Meijer nieuw lid Raad van Toezicht

Prof. dr. Bert Meijer is door minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) benoemd als lid van de Raad van Toezicht van de Universiteit Leiden.

Meijer is benoemd met ingang van 1 januari 2017 voor een periode van vier jaar. Hij volgt dr. ir. Wim van Saarloos op die de functie vanaf 16 juli 2014 tot 1 januari 2017 bekleedde.

Hoogleraar

Professor Meijer is als Universiteitshoogleraar moleculaire wetenschappen en hoogleraar organische chemie verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven, waar hij tevens wetenschappelijk directeur van het Instituut Complexe Moleculaire Systemen is. Daarnaast is hij onder meer als gasthoogleraar verbonden aan de University of California.

Erkenningen

Meijer heeft tijdens zijn carrière diverse wetenschappelijke prijzen ontvangen. Zo ontving hij in 2001 een Spinoza-premie, de hoogste wetenschappelijke onderscheiding in Nederland, en in 2010 een Advanced Research Grant van de European Research Council (ERC). In 2014 werd Meijer benoemd tot Akademiehoogleraar door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Over de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de Universiteit Leiden houdt toezicht op het bestuur van de universiteit en staat het College van Bestuur met raad en advies bij.

Leden, vanaf 1 januari 2017:

•    Drs. A.F. van der Touw – voorzitter
•    Mw. C.M.L. Hijmans van den Bergh MBA
•    Prof. dr. E.W. Meijer
•    Mw. dr. E.A.A.M. van Welie
•    Mw. O. Zoutendijk MIM BSc

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.