Universiteit Leiden

nl en

Universiteit Leiden heeft meeste vrouwelijke hoogleraren

Het percentage vrouwelijke hoogleraren is aan de Universiteit Leiden het hoogst binnen Nederland. Met ruim 24 procent laat de universiteit de andere universiteiten achter zich.

Meest ambitieus

Dit blijkt uit de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2016 die op 12 december door het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren is gepresenteerd. De Universiteit Leiden is bovendien het meest ambitieus. Als de universiteit het huidige tempo vasthoudt, dan bereikt ze in 2020 een percentage van ruim 29 procent.

UD’s

Bemoedigend is dat het percentage vrouwelijke Universitair Docenten (UD’s) in Leiden hoger is dan het percentage vrouwelijke promovendi (PhD’s). Hierin is de Universiteit Leiden uniek in Nederland. Dit laat zien dat de universiteit serieus werk maakt van de benoeming van vrouwen in de vaste wetenschappelijke staf.

Diversiteitsbeleid

De universiteit voert sinds een aantal jaren een actief diversiteitsbeleid dat onder meer gericht is op de benoeming van meer vrouwen in wetenschappelijke topfuncties. Alle zeven faculteiten stellen heldere doelen en monitoren de voortgang. Ze scouten vrouwelijk talent binnen en buiten de universiteit, hebben een diversiteitsdeskundige in benoemingscommissies of bieden mentoring aan vrouwelijke wetenschappers die mogelijk kunnen doorgroeien naar de top. De nieuwe cijfers geven aan dat de universiteit op de goede weg is. De huidige aanpak wordt de komende jaren voortgezet.

Groei gaat langzaam

In het algemeen is het droevig gestemd met het aantal vrouwelijke hoogleraren in Nederland. Slechts 18 procent van de hoogleraren is vrouw en de groei gaat langzaam. Meer dan de helft van de afstudeerders is vrouw, maar bij elke volgende stap op de wetenschappelijke carrièreladder neemt het aandeel vrouwen drastisch af. Het zal nog tot 2054 duren voordat er een evenredige man-vrouwverdeling onder hoogleraren is ontstaan in Nederland, zo is de verwachting.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.