Universiteit Leiden

nl en

Prof. Cleveringa ‘terug’ op de Leidse rechtenfaculteit

Vrijdag 25 november 2016 schonk de dochter van prof. Cleveringa, mevrouw Ten Kate - Cleveringa, de Leidse rechtenfaculteit een prachtige bronzen buste van haar vader.

De symbolische plek waar de buste van Cleveringa wordt geplaatst.

Symbolische plek

Prof. dr. Joanne van der Leun nam de buste gemaakt door Eja Siepman van den Berg  in ontvangst in bijzijn van de nieuwe Cleveringa-hoogleraar Liu. De buste komt op een speciale plaats in het Kamerlingh Onnes gebouw te staan. Het plan is om de buste te plaatsen tegenover het statuut van prof.mr. E.M. Meijers. Ze staan symbool voor het gedachtegoed  Praesidium Libertatis (Bolwerk van de vrijheid) en zijn een blijvende inspiratiebron voor onze studenten en wetenschappers. 

 

De buste van prof.mr. Cleveringa
gemaakt door Eja Siepman van
den Berg  

Prof.mr. R.P. Cleveringa

Prof.mr. R.P. Cleveringa (1894-1980) werd in 1927 aan de Leidse universiteit benoemd tot hoogleraar handelsrecht en burgerlijk procesrecht.

In 1939 werd hij decaan van de juridische faculteit. Toen de Duitse bezetter in 1940 overging tot de verwijdering van joden uit openbare functies, hield Cleveringa op 26 november 1940 een protestrede tegen het ontslag van zijn joodse collega’s, onder wie prof.mr. E.M. Meijers. Naar aanleiding van dit protest riepen de Leidse studenten een staking uit, waarop de universiteit door de bezetter werd gesloten. Cleveringa werd, zoals hij had voorzien, prompt opgepakt en gevangen gezet. Hij overleefde de oorlog en hervatte in 1945 zijn werk als hoogleraar tot zijn benoeming in de Raad van State in 1958.

Met zijn rede gaf Cleveringa het motto van de universiteit – Praesidium Libertatis (Bolwerk van de vrijheid) – op indrukwekkende wijze gestalte. Om hem te eren heeft de Universiteit Leiden de speciale Cleveringa-leerstoel ingesteld. Nog altijd vinden jaarlijks op 26 november lezingen plaats, in het Academiegebouw en op vele plaatsen in de wereld, om de rede van Cleveringa te herdenken.

Meer over Prof. Cleveringa

Bolwerk van vrijheid - Over Cleveringa's protestrede
Protestrede Cleveringa is 'Beste speech van Nederland'

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.