Universiteit Leiden

nl en

In memoriam: Prof. dr. Ir. Piet van de Putte

Met grote droefenis delen wij mede dat Piet van de Putte op 7 November 2016 is overleden.

Piet van de Putte behaalde in 1960 zijn ingenieursdiploma bij de afdeling Scheikundige Technologie aan de TU Delft. Daarna was hij werkzaam bij het Medisch Biologisch Laboratorium van de Rijksverdedigingsorganisatie TNO te Rijswijk.

Het onderzoek wat hij daar verrichtte resulteerde in het proefschrift getiteld ‘Herstel van stralingsschade in Escherichia coli’, waarop hij in 1967 promoveerde bij prof. Arthur Rörsch. Na zijn verhuizing naar de afdeling Moleculaire Genetica van de Rijksuniversiteit Leiden bleef Piet werken aan herstel van stralingsschade. Daarnaast startte hij ook onderzoek aan een destijds nieuw ontdekt bacteriëel virus: faag Mu.

In Oktober 1983 volgde hij Prof. Rörsch op als hoogleraar van Moleculaire Genetica. Piet heeft aan de wieg gestaan van de Recombinant DNA technologie en was de eerste in Nederland die met behulp van restrictie enzymen genen kloneerde. Onder zijn inspirerende leiding bloeide de afdeling op tot een internationaal befaamde onderzoeksgroep.

Een grote schare studenten en promovendi heeft bij de afdeling Moleculaire Genetica een goede basis kunnen leggen voor een succesvolle carrière in de wetenschap. In September 1997, mede om gezondheidsredenen, ging Piet van de Putte met emeritaat.

Piet is 81 jaar geworden. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.