Universiteit Leiden

nl en

Rozemarijn van Dijk wint Van den Berg scriptieprijs 2016

Politicologiestudent Rozemarijn van Dijk heeft de Van den Berg Bachelorscriptieprijs 2016 gewonnen met een studie over de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de Nederlandse politiek. Naar het oordeel van de jury heeft Van Dijk zich onderscheiden met een relevante probleemstelling, vindingrijke en solide onderzoeksmethode en goed beargumenteerde maatschappelijke relevantie.

In Politicus vs. Politica: Worden vrouwelijke politici anders beoordeeld door de Nederlandse burger dan mannelijke politici? stelt Van Dijk vast dat stelt op heldere wijze vast dat vrouwen in de Nederlandse politiek ondervertegenwoordigd zijn en dat dit niet strookt met hun formeel-juridische en maatschappelijke positie.

Vrouwelijke politici ‘minder’ beoordeeld dan mannelijke?

Ondervertegenwoordiging vrouwen in Nederlandse politiek

Van Dijks onderzoeksvraag luidt: ‘Worden vrouwelijke politici in de Tweede Kamer anders gezien en beoordeeld door de Nederlandse burger dan mannelijke politici?’. Dat zou immers een mogelijke verklaring kunnen zijn voor de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de politiek, zo suggereert ook de literatuur.

Met behulp van een experimenteel vignettedesign en in samenwerking met het EenVandaag Opiniepanel ondervroeg Van Dijk een groot aantal respondenten over het vermeende karakter en de competentie van politici. Tot haar verbazing werden vrouwen op alle punten een fractie positiever beoordeeld dan mannen.

Toch bestaan er wel degelijk stereotypes van vrouwen en mannen. Mannen worden hoger beoordeeld dan vrouwen op de eigenschappen ‘competent’ en ‘zelfverzekerd’; vrouwen worden hoger beoordeeld dan mannen op waar het gaat om ‘oprecht’ en ‘warmhartig’. Maar, constateert Van Dijk, er is geen significant verschil in de beoordeling van vrouwelijke en mannelijke politici.

Daarmee is Van Dijks onderzoeksvraag beantwoord. In haar conclusie loopt zij nog een aantal alternatieve verklaringen na. Maar, zoals zij zelf ook aangeeft, ‘de verklaring voor de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de Nederlandse vertegenwoordigende politiek is nog niet gevonden.’ ‘Een bewonderenswaardige—kritische doch vooruitstrevende—reflectie op het eigen onderzoek’, aldus de jury.

Academische ambitie

Rozemarijn van Dijk: winnaar BSc scriptieprijs politicologie 2016De jury was zeer te spreken over de kwaliteit van alle genomineerde scripties. ‘Stuk voor stuk representeren de scripties een voor het bachelorcurriculum uitzonderlijk hoog niveau’, aldus het juryapport. Uit het werk blijkt ‘academische ambitie’: de studenten hebben zich niet uitsluitend gericht op het het verklaren van een ‘empirische puzzel’, maar zij plaatsten hun probleemstelling ook in een breder maatschappelijk en/of normatief kader. Volgens de jury getuigt dit enerzijds van scherp academisch inzicht, maar legt het anderzijds bloot dat de studenten dikwijls zijn geconfronteerd met de beperkte omvang en reikwijdte van het bachelorproject.

Over de scriptieprijs

Van den Berg bachelorscriptieprijs Politicologie

De Van den Berg scriptieprijs wordt sinds 2010 uitgereikt door de Studievereniging voor Politicologen In Leiden (SPIL) en het Instituut Politieke Wetenschap voor de beste bachelorscriptie van de opleiding Politieke Wetenschap aan de Universiteit Leiden.

De jury werd dit jaar gevormd door Prof. dr. Isabelle Duyvesteyn, Prof. dr. Rudy Andeweg en Jip Stam BSc (voorzitter). Prof. dr. Joop van den Berg is qualitate qua adviseur van de jury en nam als zodanig aan haar beraadslagingen deel.

De criteria die worden gehanteerd, zijn deze:

  • De scriptie heeft een originele en heldere, zowel wetenschappelijk als maatschappelijk relevante probleemstelling (doelstelling en vraagstelling).
  • De scriptie heeft een aanzienlijke theoretische diepgang, blijkens de kwantiteit, kwaliteit en verwerking van de gebruikte literatuur.
  • De scriptie is van hoge methodologische kwaliteit, blijkens de keuze van het onderzoeksontwerp, de gehanteerde dataverzameling en de uitgevoerde data-analyse en -verwerking.
  • De scriptie bevat een overtuigend antwoord op de onderzoekvraag en is een verslag dat opvalt door de uitstekende leesbaarheid en overige presentatie.

Zie ook

Rozemarijn van Dijk & Joop van Holsteyn, Politicus of politica?, blog EenVandaag Opiniepanel

Genomineerden Van den Berg scriptieprijs 2016

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.