Universiteit Leiden

nl en

Pauline Schuyt dit semester visiting scholar aan Harvard Law School

Van september tot december 2016 is Prof. dr. mr. Pauline Schuyt als visiting scholar te gast bij Harvard Law School in Cambridge, MA.

Mass incarceration

In samenwerking met medewerkers van het Charles Hamilton Huston Institute for Race and Justice zal zij informatie verzamelen over de wijze waarop de (levens) lange gevangenisstraffen in de staat Massachusetts worden ten uitvoer gelegd en hoe het systeem van ‘parole’ daarin een plaats heeft. Daarnaast werkt ze met medewerkers en studenten van het Criminal Justice Policy Program aan een studie naar de beleidswijzigingen (Criminal Justice reform) die op dit moment in de Verenigde Staten gaande zijn op het gebied van ‘mass incarceration’: de massale oplegging van (vaak lange) gevangenisstraffen voor relatief lichte vergrijpen. Daarbij staat de vraag centraal in hoeverre wijzigingen in het beleid van strafoplegging en straftenuitvoerlegging terugwerkende kracht kunnen of moeten hebben en welke gevolgen daarvan nu al zichtbaar zijn in de penitentiaire praktijk van de Verenigde Staten.

Legal education

Tijdens haar verblijf zal Pauline Schuyt tevens een start maken met een vergelijkende studie naar onderwijsvormen binnen juridische opleidingen in de Verenigde Staten en Nederland. Waar Nederlandse studenten voornamelijk het recht leren op een tamelijk theoretische manier, door middel van colleges, werkgroepen en aan de hand van ‘handboeken’, bestaat een substantieel deel van het onderwijs van de meeste studenten aan een Amerikaanse Lawschool uit veelal praktisch georiënteerde ‘Clinics’ (te vergelijken met Mootcourts) en textbooks, waarin het recht niet wordt bestudeerd aan de hand van de theorie, maar aan de hand van jurisprudentie. Bovendien leidt het Amerikaanse onderwijssysteem tot een studentenpopulatie die in o.a. in leeftijd, vooropleiding en motivatie sterk verschilt van de Nederlandse rechtenstudent. Wat betekent dit voor het soort jurist dat hiermee wordt opgeleid en de wijze waarop hij of zij wordt voorbereid op de arbeidsmarkt? Leiden verschillen in opleidingsvormen en achtergrond tot ‘andere’ juristen? Door het volgen van colleges, het bestuderen van teksten en het interviewen van studenten, docenten en bestuursleden van verschillende Law Schools en van reeds afgestudeerde  juristen die in de praktijk werkzaam zijn, hoopt Schuyt een eerste beeld te krijgen ‘Legal Education’ in de staat Massachusetts.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.