Universiteit Leiden

nl en

Oratie Alan Neal

Op 17 oktober a.s. spreekt professor Alan Neal zijn oratie uit, die aan internationaal arbeidsrecht zal zijn gewijd. Neal bekleedt dit academisch jaar de wisselleerstoel Social Justice. In het kader van deze leerstoel staat de vraag centraal hoe internationale normen kunnen bijdragen aan fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, en dat in een globaliserende economie.

De leerstoel is prof. P.F. van der Heijden destijds aangeboden bij zijn afscheid als rector magnificus van deze universiteit. De leerstoel werd eerder bekleed door Lance Compa (Cornell University). Neal zal een aantal colleges verzorgen in het mastervak Internationaal en Europees Arbeidsrecht. Hij hoopt ook onderzoek te doen naar de rechtsgevolgen van de Brexit. 

Alan Neal is een expert in het internationale arbeidsrecht. Hij is oprichter (en was tussen 1984 en 1995 hoofdredacteur) van het International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations. Ten behoeve van de ILO, de Europese Commissie en de Britse én de Chinese overheid heeft hij adviezen opgesteld over (internationaal) arbeidsrecht. De laatste 10 jaar doet hij veel onderzoek naar de ontwikkeling van het arbeidsrecht in China. Neal is als hoogleraar verbonden aan Warwick University, daarnaast is hij rechter (Employment Tribunal Londen).

De oratie, tevens eerste hoorcollege in het vak Internationaal Europees Arbeidsrecht vindt plaats op maandag 17 oktober 17u in de Lorentzzaal van het KOG. De afdeling sociaal recht nodigt de collega’s op de faculteit van harte uit om de oratie bij te wonen en zo kennis te maken met Alan Neal en het internationale arbeidsrecht.  Aansluitend op de oratie vindt er een receptie plaats in het restaurant.

Voor meer informatie over Alan Neal

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.