Universiteit Leiden

nl en

Freya Baetens analyseert grensoverschrijdend visserijbestuur op ESIL congres

Vorige week vond de 12e Annual Conference of the European Society of International Law (ESIL) plaats over het onderwerp How International Law Works in Times of Crisis. Dit congres werd georganiseerd door de Riga Graduate School of Law in samenwerking met het Grondwettelijk Hof van Letland. De bedoeling van het congres was om een mogelijkheid te bieden om de crisis binnen het internationaal recht en het internationaal recht toepasselijk in tijden van crisis te bediscussiëren, alsook de verschillende vooroordelen en aannames die bijdragen aan crisisvragen.

De presentatie van Freya Baetens was getiteld ‘Shared fish stocks in crisis: An analysis of international transboundary resources management through the prism of UNCLOS and WTO disputes concerning the EU Common Fisheries Policy’ (‘Gedeelde visbestanden in crisis: Een analyse van het internationale beheer van grensoverschrijdende hulpbronnen door het prisma van UNCLOS en WTO-geschillen met betrekking tot het gemeenschappelijk visserijbeleid van de EU’).

In haar artikel, analyseerde ze de internationale en Europese juridische kaders ter regulering van grensoverschrijdende visserij, en de invloed uitgeoefend door de internationale handelsregels, rekening houdend met de concurrerende bevoegdheid van verschillende mechanismen voor geschillenbeslechting.

In deze context, bestaan er twee 'crisissen', betoogde ze. Ten eerste is er een crisis met een aanzienlijk praktisch belang, namelijk de kwestie van het beheer van grensoverschrijdende hulpbronnen waarbij de betrokkenheid van de verschillende belanghebbenden vereist is, in het algemeen, en het duurzaam beheer van gemeenschappelijke visbestanden in het bijzonder, dat onderworpen is aan unilaterale en multilaterale aanspraken.

Ten tweede is er de daaraan-gekoppelde, maar meer theoretische of abstracte crisis binnen de rechtsorde van de EU, waarbij de vraag gesteld wordt naar de rechtspersoonlijkheid van niet-statelijke actoren, waaronder supranationale spelers, zoals de EU, en territoriale entiteiten met autonome status, zoals de Faeröer eilanden.

Meer informatie over de 12e Annual Conference of the ESIL kunt u hier vinden. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.