Universiteit Leiden

nl en

The Hague Innovators Academy

Om te anticiperen op de snel veranderende arbeidsmarkt in de 21e eeuw, moeten studenten en professionals nieuwe kwaliteiten ontwikkelen. Werk- en opdrachtgevers vereisen dat je vindingrijk, veerkrachtig en reflectief bent.

Terwijl onze economie aan het veranderen is, wordt ook onze samenleving geconfronteerd met nieuwe sociale vraagstukken die efficiënte en creatieve oplossingen behoeven. The Hague Innovators Academy brengt beide samen. Studenten, die ofwel studeren in Den Haag of aan de Universiteit Leiden, kunnen deelnemen aan de The Hague Innovators Academy en worden tijdens het programma gestimuleerd om effectieve en creatieve oplossingen te bedenken voor lokale sociale kwesties. Ze zetten een start-up op en ontwikkelen een product of dienst om een hedendaags maatschappelijk vraagstuk op te lossen.

Samen met de gemeente Den Haag biedt het Centre for Innovation professioneel mentorschap en coaching aan elke individueel start-up team. Gedurende het programma moedigen we een professioneel werk-ethos aan onder de deelnemers. Studenten ontvangen geen studiepunten voor hun deelname, want het doel van The Hague Innovators Academy is breder. Het geeft studenten namelijk de kans om ervaring op te doen met ondernemerschap en op de arbeidsmarkt: ze worden geholpen om hun eigen ​​bedrijf te starten en zelfs met winst maken.

Deelnemen?

Ben jij een student die een verschil wil maken in de stad Den Haag? Heb je creatieve ideeën en zie je jezelf als ondernemer in de toekomst? We zijn op zoek naar studenten met een actieve houding en een sterke motivatie om deel te nemen aan onze 12 workshops.

Studenten kunnen zich aanmelden als individu, of als een team waarmee ze een start-up gaan vormen in de loop van het programma. Om deel te nemen, moeten de studenten een ‘two-pager’ aanleveren, waarin ze alvast de volgende punten beschrijven:

1 Je product

2 De markt (situatie, complicatie)

3 Het team / Je profiel

Deadline voor het indienen van de ‘two-pager’ is vrijdag 9 september.

Stuur een e-mail met de two-pager naar c4i@fgga.leidenuniv.nl met als onderwerp: "The Hague Innovators Academy 2016 – [voeg toe: eigen voor- en achternaam].

De The Hague Innovators Academy selecteert uit de inschrijvingen zes teams voor het programma, waarbij de deelnemers kennis en vaardigheden opdoen om in de praktijk  toe te kunnen passen.

21th century skills

De The Hague Innovators Academy is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Den Haag en het Centre for Innovation (Universiteit Leiden). Het doel van het programma is om studenten en young professionals beter voor te bereiden op het betreden van de arbeidsmarkt en ze te ondersteunen bij het vinden van antwoorden op maatschappelijke vraagstukken.

Programma

Meer informatie op de Engelse website van de Universiteit Leiden of op www.centre4innovation.org.

Vragen

Matteo Consonni: m.consonni@fgga.leidenuniv.nl

Sjoerd Louwaars: s.p.louwaars@fgga.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.