Universiteit Leiden

nl en

Subsidie Philip Spinhoven voor onderzoek naar angst bij ouderen

eHealth én vier professionele gesprekken voor ouderen met angstklachten om verergering te voorkomen. Zo'n 'blended' behandelplan onderzoekt klinisch psycholoog Philip Spinhoven met een subsidie van ZonMw, dat gezondheidsonderzoek financiert.

Nieuwe behandeling

In het onderzoek kijkt hoogleraar klinische psychologie Spinhoven naar het effect van de eHealth module 'Voluit Leven in de Derde Levensfase'. Deze interventie sluit aan bij de heroriëntatie op belangrijke levensdoelen in de latere levensfase en de noodzaak om gedrag en beleven aan te passen, om deze doelen daadwerkelijk te realiseren. De zelfstandig thuis uit te voeren internetbehandeling wordt gecombineerd met vier gesprekken met een Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) om deelnemers te motiveren en hulp te bieden bij het programma (blended behandelen).

Angstklachten bij ouderen

Angstklachten behoren tot de meest voorkomende en beperkende gezondheidsproblemen onder ouderen. Onbehandeld blijven deze klachten vaak bestaan en verhogen ze het risico op het ontwikkelen van een angst en/of depressieve stoornis en lichamelijke aandoeningen als hoge bloeddruk en hartlijden. De meeste ouderen zoeken zelf geen behandeling voor deze klachten vanwege de angst zelf, angst voor stigmatisering, gebrek aan kennis van geschikte behandelmethoden of praktische beperkingen.

Onderzoek

36 Praktijkondersteuners Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ), door het toeval verdeeld over twee groepen zullen in totaal ongeveer 240 ouderen van 55 tot 75 jaar met angstklachten behandelen. De ouderen krijgen ofwel deze internetbehandeling, ofwel zorg volgens de NHG-standaard Angst van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Geschikte deelnemers worden vooral via aktieve screening in de huisartspraktijk geworven. Naast het korte- en langetermijneffect op de gezondheid gaan de onderzoekers na of deze nieuwe interventie doelmatig is en of de kosten die ermee gepaard gaan in verhouding staan tot de bereikte effecten.

Onderzoeksvoorstel in Preventieprogramma ZonMw

Spinhoven heeft de subsidie ontvangen in het Preventieprogramma van ZonMw voor zijn onderzoeksvoorstel Controlling Anxiety in Late Life (CALL). Daarin combineert hij de eHealth module 'Voluit Leven in de Derde Levensfase' met vier gesprekken met een Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ). De vraag is of dit beter werkt dan zorg volgens de NHG-standaard Angst van het Nederlands Huisartsen Genootschap.
ZonMw - Preventie

Samenwerking

  • Klinische Psychologie (UL)
  • Huisartsgeneeskunde (LUMC)
  • Universiteit Twente
  • Trimbos Instituut
  • Parnassia Groep
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.