Universiteit Leiden

nl en

Twee Leidse politicologen slepen Veni-beurs in de wacht

Corinna Jentzsch en Wouter Veenendaal, twee politicologen verbonden aan de Universiteit Leiden, hebben een Veni-beurs in de wacht gesleept. Daarmee krijgen zij officieel erkenning als ‘jonge veelbelovende onderzoeker’ en financiële ondersteuning voor het uitwerken van hun ideeën.

2016: 1056 aanvragen; 158 gelukkigen

NWO (de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) kent de Veni-beurzen jaarlijks toe aan ‘excellente onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn’. Om ervoor in aanmerking te komen, moet je als jonge doctor (maximaal drie jaar geleden gepromoveerd) een uitgebreid onderzoeksvoorstel indienen. Externe deskundigen beoordelen alle voorstellen en voeren vraaggesprekken met de meest kansrijke aanvragers.

De concurrentie is moordend: in 2016 dienden 1056 onderzoekers een aanvraag in voor Veni-financiering. Daarvan zijn er uiteindelijk slechts 158 gehonoreerd. De gelukkigen ontvangen, in het kader van de zogenaamde vernieuwingsimpuls, een beurs van maximaal 250.000 euro. Daarmee kunnen zij gedurende drie jaar hun ideeën verder uitwerken.

Gewapende milities en de politieke orde

Laureaat Corinna Jentzsch is gefascineerd door het vervagen van de scheidslijnen tussen overheid, burgers en rebellen in conflictgebieden. Overheden in Syrië, Irak, Afghanistan en Soedan hebben milities gemobiliseerd om de staat en haar burgers tegen gewapende opstandelingen te verdedigen. Met uiteenlopende gevolgen voor de veiligheid en de politieke orde. Jentzsch’ onderzoeksvraag luidt: ‘Onder welke voorwaarden ondersteunt de samenwerking tussen staat en milities de politieke orde?’

Politieke stabiliteit in kleine landen

Wouter Veenendaal, momenteel als postdoc werkzaam aan het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), kijkt juist naar politieke stabiliteit. Hij vraagt zich af hoe het komt dat kleine landen in de regel stabielere politieke systemen hebben dan grote landen. ‘Wat is het effect van kleinschaligheid en informele relaties op politieke stabiliteit?’ En, zo wil Veenendaal weten, ‘hoe kunnen persoonlijke relaties bijdragen aan de afwezigheid van politieke crises en geweld?’

Verder lezen

NWO: vernieuwingsimpuls Veni

Veni onderzoek Corinna Jentzsch: To target or protect? (Engelstalig)

KITLV: profiel Wouter Veenendaal

Veni-beurzen voor 19 jonge Leidse onderzoekers

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.