Universiteit Leiden

nl en

TA-subsidie voor Irene Groot

Chemicus Irene Groot krijgt een TA-subsidie toegekend. Groot gaat samenwerken met Shell, Leiden Probe Microscopy, DSM Resolve en Universiteit Utrecht en onderzoek doen naar katalysatoren voor de productie van grondstoffen en brandstoffen.

Over het onderzoek

Groot werkt binnen een consortium aan het live bestuderen van katalysatoren die in de chemische industrie gebruikt worden voor de productie van grondstoffen en brandstoffen. Partners binnen het consortium zijn: prof. dr. ir. Bert Weckhuysen (UU), dr. ir. Alexander van Bavel (Shell Global Solutions International BV), dr. Gertjan van Baarle (Leiden Probe Microscopy), dr. Joachim Loos (DSM Resolve)

Over TA

TA is één van de publiek-private samenwerkingsvormen die gefinancierd wordt uit het Innovatiefonds Chemie vanuit NWO Chemische Wetenschappen (CW). Een TA is bedoeld voor publiek-private samenwerking tussen minstens twee bedrijven en minstens twee kennisinstellingen. De gezamenlijke vraag vanuit verschillende bedrijven wordt door verschillende onderzoeksorganisaties onderzocht. TA's worden voor 1/3 gefinancierd door het bedrijfsleven en voor 2/3 door NWO. De minimum projectgrootte bedraagt € 750.000 (dus € 250.000 gezamenlijke bedrijfsbijdrage plus € 500.000 NWO-bijdrage). De maximum projectgrootte is € 1.500.000. Onderwerpen die passen binnen de roadmaps van de Topsector Chemie komen voor financiering in aanmerking.   

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.