Universiteit Leiden

nl en

Being open to otherness

Op donderdagmiddag 30 juni vond het symposium “Leiden Law School Committed to internationalisation” plaats ter ere van het afscheid van Rick Lawson, decaan van onze faculteit. De Leidse rechtenfaculteit heeft de afgelopen vijf jaar ten tijde van het decanaat van Prof. Lawson verder kunnen groeien. Cruciaal was -en is- het open karakter van de faculteit, waarin onderwijs en onderzoek tot bloei kunnen komen.

Rick ‘it

Prof. Larissa van der Herik, vice-decaan en hoogleraar Internationaal Publiekrecht,  liet tijdens haar opening zien dat de faculteit de afgelopen vijf jaar stabiel werd bestuurd met decaan prof. Rick Lawson als stabiele factor in alle verschillende faculteitsbesturen. Dit gaf -geeft- de faculteit een goede basis om verder te groeien. Op een geheel natuurlijke eigen wijze werden de stappen gemaakt. Denk aan de actualiteitencolleges, maar ook aan ILS 2.0 die ‘over’ alle afdelingen zijn ingericht. Een echte Rick ‘it. ‘Bij dit vertrek hoort dus niet het woord R-exit maar hebben we een nieuw woord, een Rick’it”,  aldus Prof. Larissa van den Herik.

Aansluitend werd de keynote verzorgd door prof. mr. Egbert Myjer. Mensenrechten en de actualiteit van de Brexit werden belicht. Precies de gebieden die na aan het hart liggen van Rick Lawson. Egbert Myjer liet op kunstige wijze zien hoe de wereld verder internationaliseert.

In Leiden ontdek je de Wereld

Verbindingen met en in de wereld, zit in het DNA van onze universiteit. In de afgelopen vijf jaar heeft dit aspect ook een grote rol gespeeld. Voor zowel de wetenschappers als studenten. Prof. Jan-Michiel Otto (Hoogleraar Recht en Bestuur van ontwikkelingslanden) en dr. Pinar Olcer (Universitair hoofddocent Strafrecht) plaatste dit in prachtig perspectief en bevestigde het belang van onze open houding ‘to otherness’.

Rada Koseva (Advanced master European and international business law) sprak Rick Lawson emotioneel toe: “I felt not only privileged to be a part of the international dialogue that happens between these walls, but I also realised that it was my responsibility to actively continue it, to spread it and allow others to participate in it. Leiden Law School has given me the finest tools to achieve this, for which I will be forever thankful.

Leve het verenigingsleven

Rick hecht veel waarde aan het belang van het verenigingsleven, in Leiden en bij de faculteit. “Het verrijkt je studietijd”.  David den Blaauwen, preases JSV Grotius, zette dit kracht bij met zijn verhalen over de inauguratie van hun bestuur en de aanwezigheid van Rick Lawson, het winnen van de pleitwedstrijd in Gent en hun ontmoeting in New York tijdens de studiereis. Dit was een mooi bruggetje naar het cadeau. Een cheque voor het Lawson-fonds. Dit nieuwe fonds maakt het mogelijk voor buitenlandse studenten  om Rechten in Leiden te studeren.

Swingend terug naar het Instituut Publiekrecht

Per 1 september zal Rick Lawson in het instituut zijn hoogleraarschap volledig hervatten. Hij kijkt hiernaar uit en werd met een verrassende Woodstock act door prof. Wim Voermans (Wetenschappelijk directeur, Hoogleraar Staats- en Bestuursrecht) toegesproken én gedanst. Bij de muzikale receptie overhandigde rector magnificus prof. Carel Stolker het symbolische beeldje van het bestuursberaad en kon eenieder Rick persoonlijk bedanken. Daarnaast werd er een bedankboek overhandigd, waarin alle afdelingen herinneringen aan Rick Lawson hebben opgetekend.

Het Lawson-fonds

Indien u nog bij wilt dragen aan het persoonlijk afscheidscadeau - Het Lawson-fonds, kunt u een bedrag naar keuze overmaken naar ING bankrekening: NL58 INGB 0000 3285 82 t.n.v. Stichting Leids Universiteits Fond (BIC: INGBNL2A)met betalingskenmerk “afscheid Lawson”.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.