Universiteit Leiden

nl en
Siham vluchtte uit Syrië en studeert nu International Studies aan de Universiteit Leiden. Foto: Venus Veldhoen

Universiteit Leiden tekent convenant met UAF

De Universiteit Leiden gaat, samen met het UAF, meer doen voor hoogopgeleide vluchtelingen, met name studenten. De universiteit en UAF ondertekenden op 9 juni hiertoe een samenwerkingsovereenkomst.

Positie verbeteren

Namens het UAF – de stichting voor hoogopgeleide vluchtelingen –  ondertekende directeur Mardjan Seighali het convenant. Rector magnificus Carel Stolker zette zijn handtekening namens de universiteit. Dit moet op termijn leiden tot meer gezamenlijke initiatieven om de positie van hoogopgeleide vluchtelingen te verbeteren.

Ontmoetingspunt

Momenteel studeren ongeveer 150 vluchtelingstudenten in Leiden, waarvan circa 30 direct ondersteund door het UAF. Dit zouden er op termijn meer kunnen worden, afhankelijk van wettelijke mogelijkheden zoals studeren met behoud van uitkering. De universiteit opent binnenkort ook een ontmoetingspunt in Plexus voor deze studenten, in de buurt van het International House.

Verbetering taalniveau

De Universiteit Leiden en het UAF delen de overtuiging dat hoogopgeleide en talentvolle vluchtelingen in Nederland de kans verdienen om zich bij te scholen. Zo kunnen zij een positie verwerven in de Nederlandse maatschappij die recht doet aan hun capaciteiten en motivatie. Beide partijen willen de instroom op de universiteit voor vluchtelingstudenten vergemakkelijken door hen hulp te bieden, onder meer bij het verbeteren van het taalniveau en het wegwerken van studieachterstanden.

Banen en stages

Daarnaast maakten de universiteit en het UAF afspraken hoe zij ook de baankansen voor vluchtelingen na hun studie kunnen verbeteren. Bekeken wordt of gekwalificeerde vluchtelingen in aanmerking kunnen komen voor banen, stages en werkervaringsplaatsen binnen de universiteit..

Academische vrijheid

De universiteit zet zich, samen met het UAF, ook in om vervolgde wetenschappers een tijdelijke en veilige werkplek binnen haar academie te bieden. Ook doet de universiteit onderzoek naar schendingen van academische vrijheid en mensenrechten in de wereld, om hiermee mogelijk de positie van bedreigde studenten en wetenschappers in landen van herkomst te verbeteren. Verder werkt de instelling aan een meer algemene acceptatie van vluchtelingstudenten en gevluchte wetenschappers binnen en buiten de universiteit.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.