Universiteit Leiden

nl en

Leraren weten wat ze nodig hebben om goed les te blijven geven

Veelal bedenken anderen wat leraren moeten leren. Hierbij lijkt de veronderstelling dat leraren dit zelf niet goed kunnen bepalen. Het tegendeel is waar: leraren in het voortgezet onderwijs kunnen goed inschatten wat ze nodig hebben om goed te blijven lesgeven. Dat blijkt uit het proefschrift van Monika Louws, promotie 6 juli.

Door curriculumveranderingen of onderwijsvernieuwingen is het belangrijk dat leraren zich blijven bijscholen. Onderzoek naar het leren van leraren richt zich daarom meestal op wat leraren moeten leren in plaats van wat zij willen leren. Uit het onderzoek van Louws blijkt dat er veel overlap is tussen wat leraren moeten leren in hun school en wat ze willen leren, wanneer leraren een gedeelde visie, een positieve leercultuur en ondersteuning van de schoolleider ervaren. De leerdoelen die leraren noemden kwamen dan vaker overeen met wat er speelde  in de bredere schoolcontext. Alle leraren noemden in ieder geval leerdoelen die te maken hebben met wat ze nodig hebben in het lesgeven.

Professionele dialoog

Om tot adequate leerdoelen te komen is voldoende gelegenheid voor een professionele dialoog in de school nodig. Scholen moeten ruimte creëren om docenten onderling en met leidinggevenden te laten praten over wat ze willen leren, en hoe die leerdoelen passen binnen de thema’s van de school. Daarnaast is het belangrijk dat lokaal en nationaal professionaliseringsbeleid tot stand komt in dialoog met leraren en niet wordt ontwikkeld voor leraren. In dit professionaliseringsbeleid moet rekening gehouden worden met verschillen tussen leraren, want beginnende en ervaren leraren hebben andere leerbehoeften. Een ervaren leraar heeft bijvoorbeeld meer aan taakdifferentiatie. Een beginnende leraar heeft baat bij ondersteuning voor het leren verfijnen van het lesrepertoire en het managen van de werktaken.

In het promotieonderzoek zijn 31 leraren van twee scholen voor voortgezet onderwijs meermaals geïnterviewd over hun leerdoelen en hun perceptie van de school als werkplek. Deze leraren verschilden wat betreft jaren leservaring en het vak waarin ze lesgeven. Ook hebben leraren van 11 scholen een vragenlijst ingevuld over hun leervoorkeuren.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.