Universiteit Leiden

nl en

Promotie: Componenten van groepsopdrachten in het hoger onderwijs

Miranda de Hei verdedigde op 5 juli haar proefschrift 'Collaborative learning in higher education: Design, implementation and evaluation of group learning activities'.

Model voor groepsopdrachten

Er zijn acht componenten waarover je als docent beslissingen moet nemen als je een groepsopdracht maakt. Deze componenten hangen onderling samen en zijn samengevoegd in een model. Docenten kunnen dit model gebruiken bij het ontwikkelen van een groepsopdracht. Daarnaast kan het model gebruikt worden om te evalueren hoe de groepsopdracht is verlopen nadat studenten eraan gewerkt hebben.

Studenten geven aan dat van de componenten uit het model de taak, de begeleiding en de groepssamenstelling het meest bijdragen aan wat ze van de groepsopdracht hebben geleerd. Als laatste blijkt dat studenten vinden dat ze meer leren als ze een goede interactie met elkaar hebben gehad tijdens de opdracht en als ze zich betrokken voelden.

In haar promotieonderzoek richtte De Hei zich op het onderwijs dat op pabo’s gegeven wordt. Het doel van dit onderzoek was het verschaffen van inzicht over hoe docenten in het hoger onderwijs ondersteund kunnen worden bij het ontwerpen, implementeren en evalueren van groepsopdrachten door het ontwikkelen van een theoretisch en empirisch onderbouwd raamwerk voor het ontwerp van groepsopdrachten.

Enerzijds deed zij dit omdat zij door haar werk grote affiniteit had met de studenten en hun wijze van leren op deze opleiding. Anderzijds omdat samenwerkend leren bij kan dragen aan een verhoging van de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. 

Miranda de Hei

Miranda de Hei was duaal promovenda bij het Dual PhD Centre/CRK van Faculty Governance and Global Affairs in Den Haag. Sinds 2004 werkt Miranda de Hei als docent aan de Pabo van de Haagse Hogeschool, na een loopbaan als logopedist en leerkracht basisonderwijs.

Tijdens haar studie Onderwijskunde aan de Universiteit Leiden raakte zij in hoge mate geïnteresseerd in een fenomeen dat binnen allerlei vormen van onderwijs de laatste decennia een plaats verworven heeft: samenwerkend leren. Deze wijze van leren, voortkomend uit de denkbeelden van het sociaalconstructivisme, kan leiden tot hogere leeropbrengsten. Dit leren draagt bij aan de ontwikkeling van sociale capaciteiten en is een goede voorbereiding op een levenlang leren.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.