Universiteit Leiden

nl en

Gemeenteraden als primitieve stamverbanden?

Partijen vinden kandidaten voor gemeenteraadsverkiezingen vooral in de eigen netwerken van de partijleiding. Daarmee komen mogelijke kandidaten die niet in partijen, bepaalde werkkringen of het lokale verenigingsleven actief zijn, minder in beeld. Zo blijven gemeentebesturen net als primitieve stamverbanden vooral geleid door oude, wijze (althans hoger opgeleide) mannen.

Dat blijkt uit een studie die de Leidse politicologen Maurits Grimberg en Hans Vollaard onlangs publiceerden. Daarin onderzoeken zij de kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 in ‘doorsneegemeente’ Voorschoten.

Van masterscriptie...

De publicatie bouwt voort op op de scriptie die Grimberg in januari-april 2014 als student schreef in het kader van de Masteropleiding Political Science. Zijn bronnen zijn interviews met de selectiecommissies van partijen, een enquête onder de kandidaatsraadsleden en een uitvoerige documentanalyse.

... naar wetenschappelijke publicatie

Samen met zijn scriptiebegeleider Hans Vollaard, kenner van de lokale politiek, heeft Grimberg de scriptie nu omgewerkt tot publicatie in het blad Bestuurswetenschappen.

Inmiddels is Grimberg als militair werkzaam bij de Kernstaf van het Commando Luchtstrijdkrachten. Hij buigt zich over de toekomst van de luchtmacht, in het bijzonder over meerjarige investeringsplannen. Daarbij heeft hij veel profijt van zijn politicologische achtergrond. ‘Kennis van politiek en onderliggende (besluitvormings)processen levert een belangrijke bijdrage aan de analyse van vraagstukken in mijn werk’, aldus Grimberg.

Geen zesjesmentaliteit

Zo’n eerste artikel smaakt naar meer. Desgevraagd zegt Grimberg wel enige wetenschappelijke ambitie te koesteren. ‘Ik vond het leuk om samen te schrijven met mijn toenmalige Leidse docent Hans Vollaard. Die kende ik als enthousiast en kritisch. Het was inderdaad hard werken, duidelijkheid scheppen, geen zesjesmentaliteit.’ De oud-student zou graag doorgaan met publiceren. En op termijn misschien ook wel promoveren: ‘Streven naar kwaliteit en iets vernieuwends leveren.’

Meer over het ‘college van oude, wijze mannen’

Maurits Grimberg & Hans Vollaard, ‘De rekrutering en selectie van kandidaat-gemeenteraadsleden’, Bestuurswetenschappen 70 (2016) 2, p. 20-42.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.