Universiteit Leiden

nl en

Freya Baetens spreekt op het Uppsala Symposium on International Investment Law as a Field for Scholarly Research

Op 3 juni 2016, werd het Symposium on International Investment Law as a Field for Scholarly Research georganiseerd door Uppsala University, samen met het Nordic Network on Investment Law en het Swedish Institute of International Law.

Na de keynote speech van Annette Magnusson (Secretaris-Generaal van het Arbitration Institute van deStockholm Chamber of Commerce), was Freya Baetens gevraagd om een presentatie te geven rond het thema: EU law before investment arbitration tribunals: continuing the fiction of domestic law as fact?

Sinds het Permanent Hof van Internationale Justitie in 1925 nationaal recht en rechtspraakkarakteriseerde als ‘louter feiten’ (niet te interpreteren als recht op zichzelf), hebben internationale hoven en rechtbanken deze aanpak gevolgd - veelal op dezelfde manier als nationale rechtbanken die buitenlands recht als 'feiten' beschouwen. Nationaal recht kan cruciaal zijn in internationale investeringsgeschillen, omdat het bepalend is voor de vraag of een investering werkelijk bestaat (bijv. eigendomsrecht) of rechtmatig is – waarbij het bestaan van een wettige investering een voorwaarde is tot het verkrijgen van investeringsverdragsbescherming. Of minder direct, kan nationaal recht bijdragen tot de invulling van wat de legitieme verwachtingen van de investeerder redelijkerwijs zouden kunnen zijn, omdat investeerders geacht worden om het wettelijke kader waarin zij opereren te kennen.

Na een kort overzicht van de werking van het nationale recht in de internationale geschillenbeslechting, onderzocht Freya Baetens hoe de huidige investeringsverdragen en –tribunalen die deze verdragen toepassen, de positie van het nationale recht in het algemeen beschouwen. Vervolgens spitste haar analyse zich toe op de hybride positie van het EU-recht in het bijzonder, dat nogal verwarrend, soms beschouwd wordt als 'feit' en soms als 'toepasselijk recht'. Tot slot, bood ze een vooruitblik op de toekomst door het bekijken van de bepalingen aangaande de rol en functie van nationaal recht in preferentiële handels- en investeringsovereenkomsten die onlangs zijn gesloten of momenteel onderhandeld worden.

Klik hier voor het programma. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.