Universiteit Leiden

nl en

Freya Baetens geeft keynote presentatie in Carmel Academic Centre

Op 20 juni, gaf Freya Baetens de keynote presentatie tijdens een workshop over "Ontwikkelingen in Internationale Investeringsgeschillenbeslechting - EU en Israëlische perspectieven", georganiseerd door de Faculteit Rechtsgeleerdheid van het Carmel Academisch Centrum (Haifa), samen met de Israëlische Vereniging voor de Studie van Europese Integratie (IASEI) en de Friedrich Ebert Stichting.

Deze workshop, die werd voorgezeten door Dr. Rachel Frid de Vries, bracht leden van de academische wereld, de praktijk en de overheid bij elkaar om de inhoud en de gevolgen van het nieuwe Investment Court System van de EU (ICS) te bespreken.Freya Baetens argumenteerde dat door het ontwikkelen van ICS, de EU zeker een verdienstelijke poging heeft gedaan om de belangrijkste kritiekpunten op de bestaande regeling voor geschillenbeslechting aan te pakken door, bijvoorbeeld, beperkingen in te voeren wat betreft de tijd en kost van procedures; de 2013 UNCITRAL Transparency Rules te incorporeren; de tussenkomst van derde partijen te reguleren; en een hoger beroep system te creëren.

Echter, een groot aantal nieuwe vragen zijn gerezen als gevolg van deze hervormingen, die o.m. toelaten dat mensen die een salaris ontvangen van een bij het geschil betrokken staat toch rechter zijn, het ontbreken van enige voorschriften of en hoe de man/vrouw en geografische spreiding zal worden gewaarborgd, het ontbreken van bepalingen ter vergemakkelijking van de toegang voor kleine en middelgrote ondernemingen, en de onbevoegdheid van het beroepstribunaal om het oorspronkelijke vonnis te vervangen door een eigen beslissing. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.