Universiteit Leiden

nl en

Bestuderen van jeugd en onderwijs leidt tot belangrijke innovaties

Wat hebben kinderen en jongeren nodig aan opvoeding, onderwijs en begeleiding zodat zij kunnen bijdragen aan de samenleving van de 21e eeuw? We staan voor uitdagingen op het gebied van technologie, internet, relaties, etnisch-religieuze diversiteit, werkgelegenheid, duurzaamheid, verstedelijking en globalisering.

Onderzoekers en professionals komen samen

Op 18 mei kwamen ruim 50 onderzoekers en professionals uit de praktijk van jeugd en onderwijs samen voor de routeworkshop Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs. Deze presenteerden zij op 1 juni aan de stuurgroep van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Prof.dr. Judi Mesman is – samen met prof. dr. Monique Volman (UvA) -  boegbeeld van de route.

Professionals moeten beter betrokken worden bij onderzoek

Eén van de bevindingen is dat wetenschappelijke kennis op het moment onvoldoende belandt bij de praktijk.  'Dit heeft vooral te maken met een gebrek aan werkelijke samenwerking.',  aldus Mesman, 'Praktijkprofessionals worden niet vanaf het begin betrokken bij de vraagstellingen van wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijk onderzoek richt zich niet altijd op vraagstukken die in de praktijk juist als zeer relevant worden gezien. Wetenschappers en professionals zijn het er bijvoorbeeld over eens dat kennis over het belang van samenwerking tussen gezinnen en scholen belangrijk is. Maar, er is nauwelijks onderzoek naar effectieve manieren om dit tot stand te brengen.’

Wat gaat er nu gebeuren?

Wat er gaat gebeuren nu de route eenmaal is ingediend is nog spannend. De stuurgroep van de NWA en het ministerie van OCW gaan hiermee aan de slag. Dat de onderwerpen in de route van groot belang zijn is volgens Mesman evident: ‘In de route nemen we de jeugd als speerpunt. Zo verbinden we diverse NWA-vragen en investeren we in onderzoek dat kan bijdragen aan een gezonde, veilige en rechtvaardige samenleving voor nieuwe generaties.’

De route behandelt drie belangrijke vraagstukken die als game changers voor toekomstig onderzoek kunnen fungeren:

  1. leren ontwikkelen in verschillende contexten,
  2. diversiteit en ongelijkheid en
  3. normativiteit van opvoeding en onderwijs.  

De Nationale Wetenschapsagenda

Laat ons weten welke vragen de wetenschap de komende jaren voor u mag beantwoorden. Deze oproep aan de Nederlandse bevolking leverede maar liefst 12.000 wetenschappelijke, maatschappelijke en economische vragen op, gepresenteerd in de Nationale Wetenschapsagenda. In (additionele) routeworkshops zetten teams van wetenschappers van verschillende universiteiten deze vragen om in onderzoekbare thema’s.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.