Universiteit Leiden

nl en

Student Andrea Brouwer ontvangt VSBfonds beurs

Andrea Brouwer is op dit moment masterstudent Crisis and Security Management aan de Universiteit Leiden en druk bezig met het afronden van haar scriptie. Met het binnenslepen van de VSBfonds beurs kan zij de volgende stap in haar studiecarrière zetten.

Motivatie

Andrea Brouwer oefent graag een positieve invloed uit op de maatschappij, de wereld om haar heen en specifiek minder bedeelde meisjes en vrouwen. 

De VSB fonds beurs geeft Andrea de kans om in Ierland de master Gender Globalisation and Rights te volgen aan de National University of Ireland. 

Zij heeft zich voor deze master aangemeld, omdat de studie 'thema's zoals gender, ontwikkeling, mensenrechten en vrede en conflict behandelt en verbindt.' Het collegegeld voor een master ligt in Ierland ook een stuk hoger dan in Nederland en de beurs biedt Andrea de financiële middelen om de master daar te gaan volgen.

Een duidelijk doel

Tijdens haar nieuwe studie verwacht Andrea veel te leren, maar daarnaast heeft zij ook een duidelijk doel voor ogen met het volgen van deze master in Ierland. 'Ik heb altijd al een passie gehad voor mensenrechten en ontwikkelingshulp en ik vind het belangrijk om me hier voor in te zetten. Met name de rechten waar vrouwen nog duidelijk in worden achtergesteld liggen mij nauw aan het hart. Ik zou graag tijdens mijn studie kennis en ervaring op doen over globalisering en de rol van mannen en vrouwen in verschillende culturen en religies om zodoende in Nederland of Europa te kunnen werken aan problematiek en onbegrip rondom dit thema.' 

VSBfonds beurs

De VSBfonds beurs is voor elke voltijdstudent die afstudeert als bachelor of als master, die in het buitenland een aanvullende studie willen volgen of onderzoek willen doen. De opgedane kennis komt ten goede aan de Nederlandse samenleving.

Ook geïnteresseerd in een VSBfonds beurs? Vanaf begin september 2016 start een nieuwe aanvraagronde voor studenten die na 1 juli 2017 zullen starten met een buitenlandse studie of onderzoek. De selectie vindt plaats in maart - april 2017.

  • Meer informatie over de VSBfonds beurs is te vinden op de website van het VSBfonds.
  • De lijst met alle studenten uit heel Nederland die een VSBfonds beurs toegewezen hebben gekregen.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.