Universiteit Leiden

nl en

Universiteit Leiden grootste stijger in duurzaamheidsranking

‘We hebben in de afgelopen jaren meer aandacht gehad voor ons milieubeleid en ook beter laten zien wat we doen’, zegt Jan van der Boon, directeur Bedrijfsvoering bij het Bestuursbureau van de Universiteit Leiden. Zo verklaart hij de indrukwekkende stijging van de Universiteit Leiden van de 16e naar de 5e plaats in de SustainaBul duurzaamheidsranking.

Studenteninitiatief

SustainaBul bestaat vier jaar en is een  initiatief van Morgen. Het studentennetwerk voor een duurzame toekomst.  Morgen heeft achttien afdelingen, waaronder Green Keys in Leiden. SustainaBul  meet de duurzaamheid van instellingen voor hoger onderwijs, die vrijwillig kunnen deelnemen. Dat meten gaat vrij grondig. De vragen variëren van aandacht in het onderwijs voor duurzaamheid en inkoop, tot onderzoek naar duurzaamheid en de bedrijfsvoering. Verder is een sectie vragen gewijd aan de integrale benadering van het duurzaamheidsvraagstuk  van de instelling. Nieuw is een sectie die sociale duurzaamheid betreft.  Deze heeft betrekking op onder meer anti-discrimatie en diversiteit.

Universiteit ging om

Toen de ranking in 2013 van start ging moest die zijn bestaansrecht nog bewijzen. Ook kost deelname veel tijd. De Universiteit Leiden er dus nog weinig fiducie in.  Maar na twee jaar, in 2015, ging de universiteit alsnog overstag, mede op verzoek van studenten die met een circa 3000 keer  ondertekende petitie kwamen.  Het viel niet mee, die eerste keer. ‘Alles draait om de bewijslast’, vertelt Jeroen Waijenberg, energiecoördinator bij het expertisecentrum Vastgoed. ‘Mooie antwoorden zijn niet genoeg, ze moeten worden onderbouwd met bewijzen.’ Daarbij gaat het om beleidsstukken, plannen van aanpak, harde cijfers van het Universitair Facilitair Bedrijf en Vastgoed, het register van opleidingen en gegevens uit Converis, de onderzoeksdatabank. Uit alle hoeken en gaten van de universiteit dus. Het lukte dat eerste jaar niet om alles op tijd bijeen te harken.  Het resultaat was een schamele plaats in de staart van de ranking.

Ranking is middel

Dit jaar maakte de afdeling Gezondheid, Veiligheid en Milieu (VGM) milieu-adviseur Aranka Virágh en haar collega's vrij om serieus werk te maken van SustainaBul. En met resultaat: de Universiteit Leiden kreeg als snelste stijger de Gold Award. De werkwijze van SustainaBul wijst erop dat de ranking bedoeld is om de instellingen daadwerkelijk te bewegen duurzaam te handelen. Nadat alles is ingeleverd, krijgt elke instelling een herkansing. Virágh: ‘De  student beoordelaars geven per vraag in de feed back concreet aan welke maatregelen nog punten opleveren en welke bewijslast moet worden aangevuld.’ De bewijzen moet er dan ook echt zijn: er moet serieus werk gemaakt zijn van duurzaamheid. De ranking fungeert daarvppr als drukmiddel. En tips krijgen de deelnemende instellingen ook. De Leidse universiteit kreeg bijvoorbeeld het advies beter te communiceren: laat zien wat je doet! 

Milieubeleidsplan en Green Office

De stijging op de ranglijst is niet toevallig, benadrukt Jan van der Boon. 'In het instellingsplan was, mede op initiatief van de Universiteitsraad, aangekondigd dat er meer werk gemaakt zou worden van het milieubeleid'. Dat is ook gebeurd. Er is een ambitieus milieubeleidsplan gekomen. Onderdelen daarvan zijn een forse verdere reductie van de CO2-uitstoot door de universiteit en de instelling van een Green Office, waarin studenten meevorm geven aan initiatieven op het terrein van duurzaamheid.

Wageningen wint voor de vierde keer

De top drie van de ranking bestaat dit jaar uit de Universiteit Wageningen, voor de vierde keer op één, gevolgd door de TU Eindhoven en de Universiteit Utrecht. Dan volgt de eerste hogeschool, die van Utrecht. En vervolgens Leiden op plaats vijf. De universiteit is verrast en blij over de grote sprong.

(CH)

De prijsuitreiking van SustainaBul vond plaats op 20 mei bij de Haagse Hogeschool, op de tweede Nationale dag voor duurzaamheid in het hoger onderwijs, georganiseerd in samenwerking met onder meer SURF. Met workshops, lezingen, een duurzaamheidsmarkt en cabaret. Directeur Bedrijfsvoering Jan van der Boon en milieu-adviseur Aranka Virágh vertegenwoordigden de Universiteit Leiden en namen de prijs in ontvangst. Maar dat niet alleen.

Van Beek Ingenieurs BV presenteerde op de markt namens de Universiteit Leiden de innovatie Duurzaam in Beeld: op een plattegrond is elk gebouw van de Universiteit Leiden aanklikbaar. Na de klik zijn van het  gebouw het elektriciteits- water- en gasverbruik te zien, evenals de CO2 footprint en de zogenoemde  BREEAM-Nl In Use-score, een duurzaamheidsscore voor gebruik en onderhoud van het gebouw. De Universiteit Leiden is de eerste universiteit die op deze toonaangevende manier inzicht geeft in de duurzaamheid van gebouwen. (Zie hieronder de printscreen van het Arsenaal). Duurzaam in Beeld wordt een blijvende pagina op de website van de Universiteit Leiden.  Wordt vervolgd.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.