Universiteit Leiden

nl en

Universitaire verkiezingen: Get out to vote!

Deze week, van 9 tot 13 mei, vinden de universitaire verkiezingen plaats. Als medewerker van de universiteit mag je stemmen op de partijen van de personeelsgeleding.

Waar stem je voor? Op de universitaire website staat medezeggenschap als volgt omschreven: "het recht om over iets mee te mogen spreken, om daarmee invloed op de beslissing of besluitvorming te hebben." Lees bijvoorbeeld hier meer over de taken van de universiteitsraad. Wanneer dit goed georganiseerd is, en gebaseerd op een brede achterban, heeft dat gevolgen voor het goed functioneren van onze universiteit. Stemmen dus!

Natuurlijk is het van belang dat onze faculteit in de universiteitsraad vertegenwoordigd wordt. Vanuit FGGA staan twee medewerkers op de kieslijsten:

Charlotte de Roon staat op nummer 2 van de lijst PhDoc. Een aanzienlijk deel van de wetenschappelijke staf bestaat uit promovendi, postdocs en andere 'early-stage' wetenschappers. PhDoc vindt het van groot belang dat deze groep zijn mening laat horen richting het College van Bestuur.

Sofie Delpeut staat op nummer 4 van de lijst Universitair Belang. Deze partij verdedigt de brede belangen van het personeel en richt zich op kwaliteit van onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.