Universiteit Leiden

nl en

Sylvia van Beugen wint prijs voor publicatie over psychodermatologie

Sylvia van Beugen heeft de Herman Musaph Literatuurprijs 2016 gewonnen voor de beste publicatie op het gebied van psychodermatologie. Haar artikel belicht het belang van lichaamsbewustzijn bij chronische huidaandoeningen, zoals psoriasis.

Lichaamsbewustzijn bij chronische huidaandoening

Lichaamsbewustzijn betekent aandacht hebben voor en je bewust zijn van lichamelijke signalen. In het geval van een huidaandoening kan dat bijvoorbeeld jeuk of een droge huid zijn. Patiënten met huidaandoeningen hebben vaak zelf een belangrijke rol bij de behandeling van hun aandoening door bijvoorbeeld zalf te smeren. Juist bij deze huidaandoeningen kan daarom het concept lichaamsbewustzijn van belang zijn. Dit was echter nog niet eerder onderzocht.

Gevolgen en behandeling

De psychologische invloed van een chronische huidaandoening wordt vaak onderschat en te weinig onderzocht. Van Beugen onderzoekt de psychologische en psychosociale gevolgen van zo’n chronische aandoening, zoals psoriasis. Ook onderzoekt zij de effecten van een internetbehandeling op basis van cognitieve gedragstherapie die is ontwikkeld om patiënten te helpen zo goed mogelijk met hun huidaandoening om te gaan.

Lichaamsbewustzijn meten

Van Beugen ontwikkelde een nieuwe vragenlijst, de Body Attention, Ignorance and Awareness Scale (BAIAS). Deze lijst meet drie aspecten van lichaamsbewustzijn:

1) Attention: aandacht hebben voor lichamelijke signalen;
2) Awareness: het belang dat men hecht aan lichaamsbewustzijn en de attitude ten opzichte van lichaamsbewustzijn;
3) Ignorance: het niet herkennen en/of negeren van lichamelijke signalen.

Uit onderzoek onder 517 patiënten met psoriasis bleek dat deze drie subschalen op betrouwbare wijze konden worden gemeten.

Samenhang met fysiek en psychologisch functioneren

De onderzoekers keken naar de relatie tussen lichaamsbewustzijn en fysiek en psychologisch functioneren, zoals jeuk, ziekte-ernst en stemmingsklachten. Vooral het niet herkennen of het negeren van lichamelijke klachten hing samen met verminderd functioneren. Deze resultaten geven aan dat het mogelijk relevant kan zijn om deze aspecten van lichaamsbewustzijn in patiënten met chronische huidaandoeningen te meten.

Het artikel is gepubliceerd in het vakblad Acta Dermato-Veneoreologica: Body Attention, Ignorance and Awareness Scale: Assessing relevant concepts for physical and psychological functioning

Van Beugen is promovenda van de onderzoeksgroep van Andrea Evers bij de sectie Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie.

Herman Musaph en psychodermatologie

Herman Musaph (1915-1992) was psychiater en een van de grondleggers van de psychodermatologie. In 1995 werd de Herman Musaph Stichting opgericht om de aandacht en belangstelling voor psychodermatologie te bevorderen. Eens in de twee jaar wordt de Herman Musaph Literatuurprijs uitgereikt aan een Nederlandse auteur die een prominente bijdrage heeft geleverd aan de psychodermatologie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.