Universiteit Leiden

nl en

Studiereis Res Publica en afdeling Staats- en bestuursrecht naar Athene

Van 22 tot 27 april heeft Res Publica, het Staats- en Bestuursrechtelijk dispuut van de faculteit, samen met de afdeling Staats- en bestuursrecht een bezoek gebracht aan Athene, de bakermat van de democratie.

Bezoek aan regeringspartij Syriza

Gedurende het bezoek heeft het reisgenootschap zich afgevraagd wat te leren valt van de twee crises (euro- en vluchtelingencrisis), waar Griekenland gedurende de afgelopen acht jaar aan onderhevig is geweest. 10 Medewerkers van de afdeling en 18 masterstudenten zijn actief op zoek gegaan naar antwoorden hierop. Door een bezoek aan de regeringspartij Syriza bleek dat de Griekse kritiek op de crises ook een Europese lading heeft en is men, vooral naar aanleiding van de vluchtelingencrisis, teleurgesteld in de solidariteit van de lidstaten naar Griekenland. Desalniettemin benadrukte Panos Trigazis, voorzitter afdeling ‘Internationale relaties en vrede’ van Syriza, dat de Grieken ook zeer kritisch op zichzelf moeten zijn.

European Center for Constitutional Law

Daarnaast heeft Maria Mousmouti het genootschap zeer hartelijk ontvangen op het kantoor van het European Center for Constitutional Law, een organisatie die in het vergelijkend constitutioneel recht zeer gewaardeerd onderzoek doet. Zij heeft inzichten gegeven in de Griekse constitutie en de wijze waarop de Griekse overheid probeert om te gaan met de wederopbouw van de Griekse administratie en de problematiek omtrent de hervormingen. Tot slot deed zij een oproep aan de Europese Unie om de omstandigheden in de individuele lidstaten beter in kaart te brengen voordat wordt overgegaan tot besluitvorming.

Andere bezoeken

Verder is de discussie omtrent de crises ook teruggekomen bij een lezing van Georgia Spyropoulou, een onderzoeker aan de Panteion Universiteit en juridisch adviseur bij Amnesty International, bij het bezoek aan de Nederlandse ambassade en bij de colleges in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Athene. Tot slot heeft het genootschap kennis gemaakt met de Griekse Raad van State en zijn daar in gesprek gegaan met bestuursrechter Mpofoli over de Griekse bestuursrechtelijke procesgang in hoger beroep. Bovenal is het bezoek aan Athene een zeer leervolle en interessante reis geweest!

Res Publica en afdeling Staats- en Bestuursrecht in Athene bij de ‘Orange grove’, een initiatief van de Nederlandse ambassade voor start-ups in Griekenland.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie