Universiteit Leiden

nl en

Wetenschapsdossier ‘Bestuur en samenleving’ gepubliceerd

Burgers krijgen steeds directer te maken met gevolgen van internationaal beleid. Ook verandert de samenwerking tussen burgers en ambtenaren. Lees alles over de impact van deze ontwikkelingen in het nieuwe wetenschapsdossier ‘Bestuur en samenleving’.

Het besturen van publieke organisaties is een complexe puzzel van interactie tussen organisaties, personen en uiteenlopende belangen. Die puzzel is er de laatste jaren alleen maar ingewikkelder geworden. Wetenschappelijk onderzoek levert diepgaande kennis op over de manier waarop bestuurders handelen, organisatievormen en de mensen die er werken, en over de manier waarop organisaties beleid uitvoeren. Doorgeven van die kennis helpt instanties om hun werk beter te doen en te beantwoorden aan continue veranderingen in de samenleving. Uiteindelijk zorgt dat ervoor dat wij, de burgers, kunnen leven in een maatschappij die beantwoordt aan onze normen en waarden.

Het dossier ‘Bestuur en samenleving’ laat zien hoe het onderzoek van diverse Leidse wetenschappers bijdraagt aan die maatschappij.

Vier niveaus

De Leidse onderzoekers kijken naar vier 'niveaus' van bestuur die allemaal met elkaar verweven zijn: lokale uitvoeringsorganisaties en bestuurders, nationale politiek en bestuur, de EU en de wereld. Zo onderzoeken wetenschappers Publiek Management op nationaal niveau de veranderende rol van gemeenten en de nieuwe vormen van leiderschap voor gemeenten. Op internationaal niveau moeten EU-landen met elkaar samenwerken om problemen zoals de vluchtelingencrisis op te lossen. Dit vraagt grote veranderingen van staten in de manier waarop ze beleid maken en uitvoeren. Leidse wetenschappers (bestuurskundigen, politicologen) analyseren die veranderingen en geven beleidsmakers advies over best practices.  Ook kijken ze naar situaties elders in de wereld, zoals Nigeria, en proberen ze complexe binnenlandse situaties inzichtelijk te maken voor de lokale bevolking.

Lobbyen en beïnvloeden

Naast het onderzoek op deze vier niveau’s, onderzoeken Leidse experts ook mechanismen van lobbyen en beïnvloeding van politieke partijen. Hoe proberen partijen (zoals bedrijven, Ngo's of groepen burgers) politici en hun beleid te beïnvloeden? Als daarover meer bekend is, hebben we een beter beeld van de vertegenwoordiging van allerlei belangen, hoe daar draagvlak voor wordt vergroot of hoe sommige belangen oververtegenwoordigd blijven.

Vanuit verschillende disciplines werken onderzoekers van de Universiteit Leiden samen aan een veilige, gezonde, duurzame, welvarende en rechtvaardige wereld. U leest hierover in onze wetenschapsdossiers, waarvan het dossier Bestuur en samenleving deel uitmaakt. Klik in de balk rechts voor een overzicht van alle wetenschapsdossiers.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.