Universiteit Leiden

nl en

Ineke Sluiter krijgt Prijs Akademiehoogleraren

Ineke Sluiter, hoogleraar Griekse taal en literatuur, krijgt de ‘Prijs Akademiehoogleraren’ van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Volgens de jury weet ze als weinig anderen onderwerpen uit de oudheid te verbinden met actuele brede thema’s van vandaag.

De KNAW reikt de Prijs Akademiehoogleraren uit aan excellente onderzoekers die in hun carrière hebben aangetoond dat zij tot de absolute top van hun vakgebied behoren. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan twee Nederlandse onderzoekers, en is bedoeld als een oeuvreprijs. Aan de prijs is een geldbedrag van een miljoen euro gekoppeld voor verder onderzoek. Het is dit jaar voor het laatst dat de Prijs Akademiehoogleraren wordt uitgereikt. Naast Sluiter won ook Hans Clevers, hoogleraar medische genetica aan de Universiteit Utrecht.

Relevantie van klassieke teksten

Ineke Sluiter is classica en opereert op het kruispunt van taalkunde en cultuurgeschiedenis. Zij is overtuigd van de moderne relevantie van de studie van de oudheid. Haar onderzoek gaat over antieke ideeën over taal en over het antieke publieke debat over waarden en normen, maar haar analyses zeggen vaak ook iets over onze eigen maatschappij. Sinds 1998 is Sluiter verbonden aan de Universiteit Leiden.

Over grenzen vakgebied heen

Experts in binnen- en buitenland roemen Sluiters brede blik. Ze kijkt over de grenzen van haar eigen vakgebied heen, zorgt voor verbinding met andere geesteswetenschappen en mengt zich in actuele maatschappelijke discussies. Zij past bijvoorbeeld ideeën uit de cognitiewetenschap toe op de analyse van Griekse tragedies. Maar ook is zij met een groot team van Nederlandse classici bezig met de vraag hoe het kan dat het klassieke Athene en het Rome van Augustus geobsedeerd lijken door het eigen verleden en de traditie, terwijl er op allerlei terreinen sprake is van grootscheepse innovatie. De classici verbinden deze gegevens in de notie van ‘Anchoring Innovation’: om iets nieuws te laten ‘landen’, moeten mensen het kunnen verbinden met wat bekend en vertrouwd is, het moet ‘verankerd’ zijn.

Erkenning voor het vakgebied

In een eerste reactie geeft Sluiter aan zich ‘enorm bevoorrecht’ te voelen dat de prijs aan haar is toegekend. ‘De prijs is een erkenning voor het hele vakgebied. Niet alleen voor mij, maar ook voor het werk van mijn collega’s. Ik voel me gedragen door hun onderzoek. En het is een onvoorstelbare luxe dat ik het geldbedrag dat aan de prijs verbonden is naar eigen inzicht mag besteden.’ Sluiter wil het bedrag onder meer gebruiken om het onderzoek ‘Anchoring Innovation’ voort te zetten, en om verder onderzoek te doen naar de relatie tussen kennis in de geesteswetenschappen en andere vakgebieden (zoals cognitiewetenschappen).

Spinozapremie

In 2010 kreeg Sluiter de Spinozapremie van NWO, de hoogste Nederlandse wetenschappelijke onderscheiding. Zij is lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen, de KNAW en de Academia Europaea.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.