Universiteit Leiden

nl en

Freya Baetens wint EU onderzoeksproject over milieubescherming in TTIP

Het Directoraat-Generaal voor Milieu binnen de Europese Commissie heeft het project getiteld “Initiating A Public Dialogue on Environment Protection in the Context of the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) Negotiations” toegekend aan een consortium geleid door The Institute for European Environmental Policy (IEEP) en Ecorys, met medewerking van Prospex. Freya Baetens is uitgekozen om als juridisch expert mee te werken aan dit project, om de juridische impact van het TTIP op het milieubeleid te beoordelen.

Het project beoogt voornamelijk om een bijdrage te leveren aan de bestaande mechanismen voor dialoog met het publiek en met belanghebbenden inzake het TTIP, uitgaande van de premisse dat, hoewel het huidige publieke debat gebaseerd is op legitieme zorgpunten en duidelijke publieke prioriteiten, er toch niet voldoende gefocust is op het identificeren van oplossingen voor, en waarborgen tegen, de onderliggende risico’s die bezorgdheid hebben gewekt.

Freya Baetens zal, in de eerste fase van het project, de invloed van het TTIP op de reguleringsruimte van de EU en de lidstaten analyseren inzake de formulering van hun eigen milieudoelstellingen. Ze zal ook de mogelijke juridische gevolgen bekijken van investeerder-staat geschillenbeslechtingsmechanismen in het TTIP – zowel de standaard ad hoc arbitrage als het nieuwe Investment Court System (ICS) voorstel van de Europese Commissie.

In de tweede fase van het project, zal ze de juridische interactie bestuderen tussen het TTIP en een specifieke lijst van EU milieubeleidsmaatregelen die cruciaal zijn voor sommige of alle lidstaten. Ze zal hierbij focussen op vier casestudies: (1) GMOs en het voorzorgsbeginsel; (2) CO2-emissies en transport; (3) de REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) Richtlijn en chemicaliën; en (4) energie-regulering en fracking. Tenslotte, zal ze de risico’s en mogelijkheden analyseren wat betreft het incorporeren van een hogere milieubeschermingsstandaard in het TTIP.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.