Universiteit Leiden

nl en

Cahiers op de Campus “Groene criminologie en veiligheidszorg” innovatief en genoeglijk!

Deze studienamiddag op 20 april jl. vond plaats bij het Expertisecentrum Veiligheid van de Avans Hogeschool in Den Bosch. Nederlandse en Belgische politie en wetenschap vonden elkaar in een interessante namiddag over een innovatief thema.

Is politie in staat om over eigen landsgrenzen te werken en internationale vormen van groene criminaliteit het hoofd te bieden? Welke partijen zijn zoal bij de aanpak betrokken? Met wie moet de politie daarbij samenwerken?

Tim Boekhout van Solinge schetste in dit verband de illegale aspecten van houtkap in het Braziliaanse deel van het Amazonewoud.

Philippe de Baets (België) gaf een somber toekomstbeeld van de olifant in vier Afrikaanse landen. Afrikaanse olifanten worden massaal gestroopt omwille van hun ivoren slagtanden die erg gegeerd zijn in het Verre Oosten. 

Lieselot Bisschop (België) sprak over afvalverwerking en liet zien dat we vanuit het perspectief van georganiseerde misdaad en bedrijfscriminaliteit naar milieucriminaliteit kunnen kijken. Deze perspectieven zijn aantrekkelijk voor politie omdat ze goed aansluiten bij een straf- en bestuursrechtelijke handhaving.  Er bestaat daarnaast echter ook een kritisch criminologisch perspectief, dat meer fundamentele vragen stelt over de aard van maatschappelijke verhoudingen. Denk in dit verband maar aan armoede en ongelijkheid die ervoor zorgen dat arme landen bereid zijn om op riskante wijze afval te verwerken. 

Janine Janssen stond vanuit een kritisch perspectief stil bij de dierenpolitie. Hoe verhouden mensen zich tot andere soorten en voor welke dieren is die dierenpolitie nu eigenlijk in het leven geroepen?

Roel Willekens gaf als programmamanager milieucriminaliteit van de Nationale politie in Nederland een inhoudelijke reflectie op het volledige Cahier. Willekens is een enthousiast pleitbezorger van dit themanummer: “Eindelijk is er een stevige wetenschappelijke bijdrage over dit type criminaliteit en de taak van de politie. De beperkingen van wetshandhaving en het belang van het inwerken van de vraagzijde, zijn  daarbij belangrijk en het belang van informatie-gestuurd werken en multidisciplinaire samenwerking. De wetenschap kan helpen de urgentie en prioriteit voor de aanpak van milieucriminaliteit te verhogen. Dat is zeker op Europees niveau noodzakelijk”.

De discussie na afloop was zeer geanimeerd. Het publiek bracht concrete voorbeelden aan waaruit bleek hoe weerbarstig de aanpak van (internationale) milieucriminaliteit in de praktijk is.

Cahier 38 bestellen

Een volgende Cahiers op de Campus behandelt Cahier 39 ‘Criminele organisaties en organisatiecriminaliteit’. Nadere informatie volgt later.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.