Universiteit Leiden

nl en

Lezing Alex Brenninkmeijer over zijn werk bij de Europese Rekenkamer op 4 maart 2016

Vrijdag 4 maart 2016 zal prof. mr. Alex Brenninkmeijer onder de titel ‘vertrouwen is goed, maar controle is beter… of toch niet?’ een lezing houden in het kader van het vak Bestuursrecht in de Europese Rechtsorde dat deel uitmaakt van de master Staats- en bestuursrecht.

De heer Brenninkmeijer zal spreken over zijn werk bij de Europese Rekenkamer. Sinds 2014 is hij lid van de Europese Rekenkamer; daarvoor was hij bijna negen jaar lang de Nationale ombudsman.

De Europese Rekenkamer, gevestigd te Luxemburg, controleert ieder jaar of de uitgaven van de EU rechtmatig zijn. Jaar op jaar komt de Europese Rekenkamer echter tot de conclusie dat met het uitgeven van EU-geld te veel fouten worden gemaakt. Dit heeft ertoe geleid dat de regels ten aanzien van controle en fraudebestrijding steeds worden aangescherpt, hetgeen torenhoge uitvoeringskosten tot gevolg heeft.

Een ieder is van harte welkom om voormelde lezing bij te wonen. Aanmelding vooraf is niet noodzakelijk. De lezing vindt plaats op vrijdag 4 maart van 15.00 tot 16.00, in zaal C131 van het Kamerlingh Onnes Gebouw. Na afloop vindt een borrel plaats bij de stenen tafel bij het restaurant op de eerste verdieping.

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.