Universiteit Leiden

nl en

Conferentie over Europees Openbaar Ministerie

Het T.M.C. Asser Instituut en de Universiteit Leiden organiseren op 7 en 8 juli 2016 een tweedaagse internationale conferentie over de oprichting van een Europees Openbaar Ministerie. De oprichting daarvan komt steeds dichterbij.

Sinds de Europese Commissie een oprichtingsverordening voorstelde, hebben zes achtereenvolgende voorzitterschappen van de Raad van de Europese Unie onderhandelingen geleid over dit belangrijke project in de Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht.

De tijd is rijp om over te gaan tot een beoordeling van de wetgevingsvoorstellen zoals die voorlopig zijn overeengekomen tussen de Europese lidstaten en om deze te vergelijken met het voorstel van de Europese Commissie. Daarbij is het van belang om te bespreken welke gevolgen de oprichting van een Europees Openbaar Ministerie zal hebben voor het functioneren van de Europese Unie en zijn agentschappen, voor de nationale vervolgingsorganen en voor verdachten en slachtoffers.

De doeleinden van de conferentie zijn:

 • het in kaart brengen van de uitkomsten van de nu al drie jaar lopende onderhandelingen over het wetgevingsvoorstel;
 • het uitvoeren van een diepgaande analyse van de juridische teksten; en
 • het bieden van een evaluatie van de voorlopige tekst tegen de achtergrond van wetgevingskwaliteit en Better regulation.

De conferentie (EPPO conference: 'State of Play and Perspectives') vangt aan met een paneldiscussie tussen de belangrijkste onderhandelingspartners, vertegenwoordigd door de voorzitterschappen van de Raadswerkgroep waarin de onderhandelingen plaatsvonden, door het Europees Parlement en de Europese Commissie. In de volgende sessies worden de evaluatieve criteria uitgewerkt waarmee het wetgevingsvoorstel kan worden beoordeeld, en zullen de verschillende materieelrechtelijke, procedurele en institutionele kwesties worden besproken. Op grond van die discussies sluit de conferentie af met een beoordeling van de bestaansreden van het Europees Openbaar Ministerie, en met een interview met de belangrijkste betrokkenen in het oprichtingsproces.

De organisatie is in handen van Leendert Erkelens, Onur Guven, Arjen Meij, Luca Pantaleo (T.M.C. Asser Instituut) en Pim Geelhoed (Universiteit Leiden) met financiële steun van het Europese fraudebestrijdingsbureau OLAF.  De conferentie vindt plaats op 7 en 8 juli 2016 op het Asser Instituut in Den Haag.

Sprekers

 • Prof. Dr John VERVAELE, Utrecht University, President of the AIDP
 • Mr Tom de BRUIJN, Alderman of the City of The Hague, Former Permanent Representative of The Netherlands to EU
 • Ms Dagmar FILLOVA, Criminal Law Legislation Division, Ministry of Justice of Slovakia
 • Mr Peter CSONKA, Adviser of the Criminal Justice Directorate, Commission 
 • Mr Jan Watse FOKKENS, Procurator General, Supreme Court of the Netherlands
 • Prof. Dr Ester HERLIN-KARNELL, VU University Amsterdam
 • Prof. Valsamis MITSILEGAS, Queen Mary University, London, UK
 • Prof. Dr Holger MATT, Johann Wolfgang Goethe-Universitat, Frankfurt am Main
 • Prof. Dr Rosaria SICURELLA, Università di Catania
 • Mr Eric SITBON, Legal Adviser, Council Legal Service
 • Prof. Dr Michiel LUCHTMAN, Utrecht University 
 • Dr Els de BUSSER, The Hague University of Applied Sciences
 • Prof. Dr Andre KLIP, Maastricht University
 • Ms Irene SACRISTÁN SÁNCHEZ, Deputy Head of Unit Policy Development and Hercule, OLAF
 • Prof. Anne WEYEMBERGH, Free University of Brussels
 • Mr Hubert LEGAL, Director-General, Legal Adviser to the Council
 • Prof. Dr Alex BRENNINKMEIJER, Member of the European Court of Auditors
 • Ms Michèle CONINSXPresident of Eurojust
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.