Universiteit Leiden

nl en

Februari-instroom master Jeugdrecht verwelkomd

Op maandag 1 februari is het tweede semester feestelijk ingeluid op de Sterrewacht. De Afdeling Jeugdrecht en JSV Liberi nodigden twee advocaten uit om te komen spreken over de belangen van de minderjarige in het gezondheids- en vermogensrecht.

Hoewel zij hiermee niet in de dagelijkse praktijk te maken krijgen, speelt het jeugdrecht wel degelijk een rol in de praktijk van Van der Feltz advocaten in Den Haag. Zo vertelde mr. Schaake over de gezondheidsrecht gerelateerde zaak VGZ-Groen. Deze zaak ging over een elfjarig meisje dat het geneesmiddel dat zij nodig had om te kunnen leven met haar zeer ernstige maar zeldzame aandoening niet vergoed kreeg van haar zorgverzekering. Voor patiënten vanaf 18 jaar viel het middel wel onder het wettelijk verzekerd pakket, omdat de werkzaamheid voor deze groep wel was aangetoond. Er waren simpelweg te weinig jongere patiënten om aan te tonen dat het middel ook op jongere leeftijd effect kon hebben. De Hoge Raad bepaalde dat in uitzonderlijke situaties toch een vergoeding kan worden verstrekt voor een medicijn dat niet onder het basispakket valt. Mr. Timmer benadrukte dat ook in het vermogensrecht een grote rol weggelegd kan zijn voor de rechten van het kind, die voortvloeien uit het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Hij haalde daarbij de EHRM-zaak S.L. and J.L. v. Croatia aan. In deze zaak was vervangende toestemming gegeven voor de ruil van onroerend goed. Toen de eigenaressen – inmiddels meerderjarig – probeerden deze ruil ongedaan te maken, stuitten zij op verzet en werd voorbijgegaan aan de uitzonderlijke omstandigheden van het geval. Het Hof bepaalde dat de nationale autoriteiten niet de nodige maatregelen hadden genomen om de belangen van de kinderen te beschermen.

Na deze lezingen was er tijd om elkaar beter te leren kennen onder het genot van een hapje en een drankje. Daarnaast heeft de studievereniging bekend gemaakt waar de studiereis naartoe zal gaan: Dublin!

Al met al een mooie start van het tweede semester. De Afdeling Jeugdrecht wenst de nieuwe lichting veel succes het komende jaar!

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.