Universiteit Leiden

nl en

Zes miljoen voor experimentele behandeling chronische clusterhoofdpijn

Stimulatie van de achterhoofdzenuw als behandeling voor chronische clusterhoofdpijn wordt per 1 januari 2016 onder bepaalde voorwaarden volledig vergoed in het basispakket. De ingreep moet uitgevoerd en bestudeerd worden binnen de ICON-studie, een internationaal onderzoek geleid door het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Vergoeding binnen basispakket

Minister Schippers van VWS heeft toestemming verleend om, per 1 januari 2016, stimulatie van de achterhoofdzenuw voor medicamenteus onbehandelbare chronische clusterhoofdpijn volledig te vergoeden binnen het basispakket mits de ingreep uitgevoerd en bestudeerd wordt binnen het ICON-onderzoek. Deze zogenaamde “voorwaardelijke financiering” geldt voorlopig voor een periode van maximaal vier jaar. De zorgverzekeraars reserveren hiervoor een bedrag van ruim zes miljoen euro. Als de resultaten van de ICON-studie uitwijzen dat achterhoofdzenuwstimulatie voor chronische clusterhoofdpijn inderdaad effectief en veilig is, kan de behandeling blijvend worden opgenomen in het basispakket.

De ICON-studie

De ICON-studie bestudeert het effect van stimulatie van de achterhoofdzenuw bij medicamenteus onbehandelbare chronische clusterhoofdpijn, een buitengewoon ernstige vorm van aanvalsgewijze hoofdpijn. Hiervoor wordt bij het achterhoofd een electrode onder de huid ingebracht die de achterhoofdzenuw permanent kan stimuleren. Onderzocht wordt of met deze behandeling clusterhoofdpijn-aanvallen voorkomen kunnen worden en of de ernst van de aanvallen afneemt. De ICON-studie wordt gecoördineerd vanuit het LUMC (Prof. Dr. M.D. Ferrari en Drs. I.F. de Coo) en uitgevoerd in samenwerking met Erasmus MC, Radboudumc, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en Zuyderland MC.

Deelname

Momenteel is er een wachtlijst voor deelname aan de ICON-studie. Vanwege de hoge kosten kon de ingreep slechts beperkt uitgevoerd worden. Nu de ingreep vergoed wordt kunnen snel meer patiënten behandeld worden. De verwachting is dat het onderzoek hierdoor binnen afzienbare tijd afgerond kan worden.

De behandeling van clusterhoofdpijn, migraine en andere vormen van hoofdpijn is één van de topreferente zorgpaden binnen het LUMC. Kijk voor meer informatie op de LUMC-website.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.