Universiteit Leiden

nl en

Wie zorgt er voor de mantelzorger?

Een op de tien mantelzorgers is overbelast. Om deze mantelzorgers die risico lopen om overbelast te raken optimaal te ondersteunen, is het belangrijk om ze te identificeren. Winnie Gebhardt en Yvette Meuleman brengen in opdracht van ZonMW risicoprofielen in kaart.

Mantelzorg is veelvoorkomend in Nederland

Het aantal mantelzorgers zal de komende jaren alleen maar toenemen, mede door vergrijzing en de toenemende nadruk op de verantwoordelijkheid van burgers om voor hun naasten te zorgen. Veel mantelzorgers ervaren een (te) hoge zorgbelasting. Deze overbelasting kan leiden tot een verminderde lichamelijke en geestelijke gezondheid, waaronder een verhoogd risico op depressie en hart- en vaatziekten.

Mantelzorgers lopen risico op overbelasting

Om deze negatieve consequenties te voorkomen, is het van belang om te weten welke groepen mantel­zorgers risico lopen om overbelast te raken. Tot op heden is er nog maar weinig bekend over hoe demo­grafische kenmerken, met name in combinatie met elkaar, kunnen wijzen op een verhoogd risico op over­belasting bij mantelzorgers in Nederland. Denk daarbij aan kenmerken als  geslacht, leeftijd en sociaal economische achter­grond, maar ook de relatie tot de zorgvrager.

Winnie Gebhardt

Risicoprofielen identificeren

Gezondheidspsycholoog Winnie Gebhardt heeft een subsidie van ZonMW (Nationaal Programma Ouderenzorg) ontvangen om deze risicoprofielen voor een te hoge zorgbelasting bij mantelzorgers te identificeren. De resultaten van dit onderzoek zullen leiden tot aanbevelingen voor toekomstig onderzoek en beleid dat zich richt op het ondersteunen van mantelzorgers om zo overbelasting te voorkomen. Naar verwachting zullen in mei 2016 de eerste resultaten bekend zijn.

Unieke dataset

Het project maakt gebruik van data uit ‘The Older Persons and Informal Caregivers Survey - Minimum DataSet’ (TOPICS-MDS). Dat is een unieke dataset van 60 Nederlandse cross-sectionele en longitudinale onderzoeksprojecten. Daarmee is het tevens mogelijk om deze risico­profielen te valideren, en te onderzoeken of deze profielen op baseline de verschillen in de na 1 jaar ervaren zorgbelasting kunnen voorspellen.

Yvette Meuleman
Yvette Meuleman

Samenwerking

Het project wordt uitgevoerd door Yvette Meuleman (Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie). Het is een samenwerking van:

  • Universiteit Leiden (Dr. Winnie Gebhardt en Dr. Edwin J. Boezeman)
  • Leids Universitair Medisch Centrum (Dr. Matty Crone en Prof. Dr. Ria Reis)
  • GGD Hollands Midden (dr. Nicolette van der Zouwe)
  • Sociaal en Cultureel Planbureau (Dr. Ir. Alice de Boer)

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.