Universiteit Leiden

nl en

Freya Baetens over duurzame ontwikkeling op Mordenate College Congres

Op vrijdag 27 november 2015, vond het congres ‘Recht & Duurzame Ontwikkeling’ plaats aan de Universiteit Leiden, georganiseerd door de studenten van het Mordenate College.

De dag stond in het teken van de vraag: ‘In hoeverre kan het recht bijdragen aan het ideaal van duurzame ontwikkeling?’ Deze vraag werd vanuit verschillende invalshoeken benaderd, te beginnen met een oriënterende plenaire sessie, gevolgd door workshops waarin deelnemers zich verdiepten in meer specifieke deelthema’s. Eén van deze workshops werd verzorgd door Freya Baetens, rond de ontwikkeling en toepassing van het principe van duurzame ontwikkeling door internationale hoven en rechtbanken.

Deze workshop bood vooreerst een overzicht van de evolutie van het beginsel van duurzame ontwikkeling, te beginnen bij de conceptuele fase, tot de uitwerking van een juridisch bindend principe. Vervolgens boden een aantal case studies de deelnemers een inzicht in de impact van dit beginsel op het juridische redeneringsproces, alsook de toepassing en interpretatie ervan door verschillende internationale instanties, inclusief het Internationaal Gerechtshof, het Permanent Arbitragehof, de Wereldhandelsorganisatie en de regionale mensenrechtenhoven.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.