Universiteit Leiden

nl en

Zicht op First Responders: crisisbeheersing in Nederland en België in kaart

In Nederland en in België nam de maatschappelijke en politieke belangstelling voor de veiligheid bij grootschalige evenementen en noodsituaties sterk toe.

Het wettelijk en reglementair kader voor nood- en interventieplannen werd in Nederland intussen grondig geactualiseerd. België bleef hierin achter en moet nog steeds rekenen op een tien jaar oude reglementering.
Het daadwerkelijk beheer van grootschalige evenementen en noodsituaties bleef tot op heden nog sterk onderbelicht. Voor de organisatie van evenementen worden er zowel in Nederland als in België vooral door de politiediensten, sinds het foutlopen van een aantal georganiseerde evenementen, in sneltempo draaiboeken opgesteld en opleidingen georganiseerd.
We moeten echter ook op dit vlak vaststellen dat de initiële aanpak van planning, beheer en crisisbeheer monodisciplinair blijft. Ook bij de organisatie van soms risicovolle maar kleinschalige evenementen wordt zelden en zeker niet systematisch een opschaling naar crisisbeheer ingebouwd. Het beheer van evenementen wordt teveel als een essentiële politieaangelegenheid beschouwd met een bijkomende rol voor de hulpdiensten. Rampen worden dan weer als een zaak voor de hulpverleningsdiensten beschouwd met een bijkomende rol voor de politie. Men pleit in het algemeen wel voor integrale veiligheid en geïntegreerde aanpak maar een geïntegreerde wetgeving en een multidisciplinaire aanpak inzake beheer van evenementen is nog onbestaande.

Deze vaststellingen greep Elke Devroe aan om, samen met co-editoren Alain Duchatelet, Paul Ponsaers, Marleen Easton, Lodewijk Gunther Moor en Luuk Wondergem en een ploeg Belgische en Nederlandse crisisauteurs, een naslagwerk First responders op te stellen.

Het naslagwerk uitgegeven bij Maklu
Het naslagwerk uitgegeven bij Maklu

 

First responders

In het voorwoord oppert Prof.mr. Pieter van Vollenhoven, voorzitter Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV), voor een onafhankelijke Onderzoeksraad voor Veiligheid in België. “ De mogelijke komst van een onafhankelijke en multimodale onderzoekraad voor veiligheid in België zie ik zelf eveneens als een stimulans voor de Europese Commissie om de draad – met betrekking tot het stimuleren van onafhankelijke onderzoeken bij de Europese lidstaten – weer op te pakken”.

Deze publicatie werd voorgesteld tijdens de studiedag ‘Leren van noodsituaties’ op 16 oktober 2015 te Antwerpen georganiseerd door het Centre for Policing & Security (CPS) en de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) Den Haag.

Collega’s Arjen Schmidt en Ruth Prins, schreven samen met Elke Devroe de bijdrage ‘ Integraal veiligheidsbeleid in België en Nederland. Eenzelfde beleidsconcept voor een totaal andere realiteit’. 

Ook collega’s Wout Broekema, Carola Van Eijk en Rene Torenvlied kregen in dit naslagwerk een plaats met hun bijdrage ‘ Externe experts in de crisisrespons’.

 

Wil je dit naslagwerk kopen?

Google

Maklu

 
ISBN: 9789046607299
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.