Universiteit Leiden

nl en

Schott gepromoveerd op Public Service Motivation en professionalisme in besluitvorming

11 november jl. verdedigde Carina Schott, onderzoeker en docent aan het Instituut Bestuurskunde, haar proefschrift: Playing a role ‐ but which one? How public service motivation and professionalism affect decision‐making in dilemma situations.

Het uitgangspunt van haar onderzoek is dat individuen actief in de publieke sector geconfronteerd worden met de kerneigenschappen van deze specifieke sector: tegenstrijdige waarden, tegenstrijdige eisen, en de behoefte om een soms lastig te definiëren ‘publieke zaak’ te dienen. Een dieper inzicht in wat de drijfveren zijn van het gedrag van individuen in dilemma-situaties kan helpen bij het anticiperen op onwenselijk gedrag.

Schott’s onderzoek draagt bij aan ons begrip van de drijfveren in de besluitvorming van professionals in publieke dienstverlening in daadwerkelijke dilemma-situaties, door te kijken naar het gecombineerde effect van public service motivation en professionalisme.

De resultaten uit haar mixed-method onderzoek gebaseerd op data van veterinaire inspecteurs in dienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit tonen aan dat, om in staat te zijn de betekenis en gedragsgevolgen van public service motivation en professionalisme binnen de context van dilemma’s helder te krijgen, het nuttig is om ons begrip van deze twee concepten te combineren met inzichten uit identiteitstheorie. Het benaderen van professionalisme als een professionele rolidentiteit en public service motivation als rolidentiteit-afhankelijk concept stelt ons in staat om de besluitvorming van professionals tot een zekere hoogte te voorspellen. Gemengde resultaten betreffende de relatie tussen public service motivation en professionalisme leggen de nadruk op ons incomplete conceptuele inzicht in de bestudeerde onderwerpen, en vragen om toekomstig onderzoek dat aandacht heeft voor de percepties van rollen. Tenslotte suggereren de resultaten dat het niet in staat zijn om te gaan met dagelijkse werkeisen een betere, of in ieder geval een aanvullende, verklaring is voor de ‘post-entry’ dynamiek van public service motivation dan de in de literatuur veelbesproken ‘reality shock’.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.