Universiteit Leiden

nl en

Praktijklessen LUCTH in magazine OCW

In de herfteditie van ‘@OCW’, het interne magazine van het Minsterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, staat "In het kader van het vak Global Citizenship geven studenten van het Leiden University College The Hague (LUCTH) les om het theoretische onderwijs met de praktijk te verbinden."

De studenten van LUCTH geven wekelijks onder meer Nederlands en Engels aan de internationale Dutch Prep Class van de Johan de Witt Scholengroep. Zo dragen ze lerend iets bij aan de samenleving. Naast een inhoudelijke beschrijving van de les, komen de studenten in het artikel aan het woord over hun ervaring met service learning.

‘De combinatie van een academische studie met werken in de praktijk is tamelijk gebruikelijk in de Verenigde Staten’, vertelt Ann-Marie Wilson, trekker van dit studentenproject, in het stuk. ‘Hier in Den Haag werken we op lokaal niveau aan wereldvraagstukken. De aandacht van onze studenten voor deze leerlingen, nieuwkomers in ons land, is een van de belangrijkste opbrengsten van dit project waarbij goed burgerschap centraal staat.’

Het concept van service learning sluit aan op de strategische agenda hoger onderwijs, die het kabinet eerder dit jaar uitbracht. Belangrijke boodschap hierin is dat universiteiten en hogescholen ook een maatschappelijke opdracht hebben.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.