Universiteit Leiden

nl en

In Memoriam: Bernhard Katzy

Ons bereikte het droeve bericht van het overlijden van Prof. Dr Bernhard Katzy. Wij wisten dat hij ernstig ziek was, maar het bericht van overlijden kwam toch nog onverwacht.

Professor Katzy studeerde Engineering Management in Aken (Duitsland) en promoveerde daar op het gebied van Production Engineering. Aan de Universiteit St. Gallen (Zwitserland) deed hij zijn Habilitation in General Management . Van 1990 tot 1994 werkte hij als onderzoeker bij het laboratorium voor “Production Engineering and Machine Tools” in Aken. Vervolgens werd hij docent bij het “Institute of Technology and Management” van de Universiteit St. Gallen en gaf hij twee jaar lang college bij de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In 1999 werd hij benoemd tot professor “Technology and Innovation Management” aan de Universiteit van München. Op 1 oktober 2008 werd hij ook benoemd tot hoogleraar “Technology and Innovation Management” bij de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden. Professor Katzy was tevens oprichter en directeur van het “Center for Technology and Innovation Management”, een stichting ter bevordering van onderzoek in zijn vak Technologie- en Innovatiemanagement.

Professor Katzy was één van de steunpilaren van de Leidse Master of Science “ICT in Business”: hij verzorgde binnen deze masteropleiding de colleges “Innovation Management” en “High Tech Entrepreneurship”. Zijn wetenschappelijke passie was het ontdekken van de mechanismen achter een kenniseconomie. In projecten bestudeerde hij onder meer het (samen)werken van kenniswerkers, hun productiviteit en hun organisatie in netwerken. Hij was promotor van tien promovendi bij de Universiteit Leiden en hij heeft vele afstudeerders begeleid. Hij speelde ook een belangrijke rol bij het opzetten van het Living Lab op de Campus Den Haag.

Wij herinneren hem als een enthousiaste en gedreven persoonlijkheid. Hij was creatief en ondernemend en hij heeft belangrijke bijdragen geleverd aan het Informatica-instituut LIACS.

Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, met name zijn vrouw Claudia die ook werkzaam is bij LIACS. Wij wensen hen veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.