Universiteit Leiden

nl en

Aanpak tekort leraren Duits met nieuw masterprogramma

Een nieuw, tweejarig masterprogramma Duits, verzorgd door vijf universiteiten, moet gaan voorzien in de grote vraag naar eerstegraads docenten Duits in het voortgezet onderwijs. De Universiteit Leiden is penvoerder van het programma.

Ga naar tochleraarduits.nl

Start als pilot

Het masterprogramma Duits start als pilot. Als de resultaten goed zijn, worden meer universitaire programma’s ontwikkeld om goed gekwalificeerde eerstegraads docenten voor de schooltalen in het middelbaar onderwijs op te leiden.

Nijpend tekort

Middelbare scholen hebben al jaren grote moeite om docenten Duits te vinden. Er is nauwelijks aanbod van geschikte en gekwalificeerde docenten, zeggen schoolleiders. Oudere docenten gaan met pensioen, lerarenopleidingen leveren te weinig docenten Duits af en er zijn al jaren te weinig studenten Duits om aan de vraag naar eerstegraads leraren Duits te kunnen voldoen. De nieuwe master richt zich op studenten met een ander bachelordiploma dan Duitse Taal en Cultuur.

Universitaire samenwerking

De nieuwe master wordt gezamenlijk aangeboden door de Universiteit van Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Leiden, Radboud Universiteit en Universiteit Utrecht. Op dit moment worden docenten geworven voor de nieuwe opleiding. Studenten kunnen in september 2016 instromen bij een van de deelnemende universiteiten. Studenten kunnen zich oriënteren op de mogelijkheden van het programma op www.tochleraarduits.nl.

Nieuwe studenten

De nieuwe master is nadrukkelijk bedoeld voor studenten die een ander bachelordiploma hebben dan Duits. Zij dienen wel te beschikken over een minimumniveau aan Duitse taalvaardigheid en voorkennis op het vlak van de Duitse taal en cultuur, bijvoorbeeld opgedaan in een van de brede bacheloropleidingen die de laatste jaren zijn gestart.

Het programma

Het nieuwe masterprogramma bevat de volgende onderdelen: taalvaardigheid, vakinhoudelijke kennis (basismodules en verdiepingsvakken) en didactiek. Studenten die het programma na twee jaar voltooien, kunnen met een eerstegraads bevoegdheid les geven aan onder meer eindexamenklassen van het vwo.

Minister Jet Bussemaker steunt het initiatief en hoopt dat de nieuwe masteropleiding bijdraagt aan de oplossing van het probleem van het grote tekort aan gekwalificeerde leraren Duits in het voortgezet onderwijs.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.