Universiteit Leiden

nl en

Wat dreef Nederlandse militairen in de dekolonisatieoorlog?

Van oorlogsmisdaden tot ontheemding. Historicus Gert Oostindie beschrijft de dekolonisatieoorlog door de ogen van de Nederlandse militairen die in Indonesië vochten. In een serie presentaties vertelt hij over het onderzoek dat gebaseerd is op gepubliceerde egodocumenten zoals dagboeken en memoires van Indië-veteranen.

Oorlog aan de verkeerde kant van de geschiedenis

Wat aan het licht komt over oorlogsmisdaden is vaak onthutsend. Zijn onderzoek bevestigt dat Nederlandse militairen zich structureel schuldig maakten aan buitensporig geweld. Oostindie is hoogleraar Geschiedenis in Leiden en directeur van het KITLV (Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde). Het boek ‘Soldaat in Indonesië, 1945-1950: Getuigenissen van een oorlog aan de verkeerde kant van de geschiedenis’ verschijnt op 28 oktober.

Soldatenverhalen

Oostindie behandelt ook vele andere thema’s, zoals de spanning tussen de Nederlandse missie en de weerbarstige realiteit ter plekke; begrip en onbegrip voor Indonesiërs; frustraties over de politieke en militaire leiding; gevoelens van angst, wraak, schaamte en ontheemding, daar en thuis. Hij plaatst de soldatenverhalen in de bredere context van de dekolonisatieoorlog en de verwerking ervan in Nederland.

650 egodocumenten

Aan het boek ligt een breed onderzoek van het KITLV ten grondslag. Tientallen onderzoekers, stagiairs en studenten werkten mee aan het inventariseren en onderzoeken van ruim 650 gepubliceerde egodocumenten (brieven, dagboeken, memoires en gedenkboeken) van Indië-veteranen.

Presentaties over het boek

In oktober en november geeft Oostindie diverse lezingen en presentaties over het boek:

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.